När det under kort tid kommer många människor från olika länder, uppvuxna med sinsemellan olika värderingar, kulturer och (religiösa) lagar som i sin tur är radikalt annorlunda de svenska blir det motsättningar, skriver Caroline Thelning.
När det under kort tid kommer många människor från olika länder, uppvuxna med sinsemellan olika värderingar, kulturer och (religiösa) lagar som i sin tur är radikalt annorlunda de svenska blir det motsättningar, skriver Caroline Thelning. Bild: Johan Nilsson/TT

Guider i svensk lag kan bidra till integrationen

Rättigheter och skyldigheter som skapar ett "vi" finns beskrivna i Sveriges lagbok. Därutöver tillkommer de mer svårtolkade informella spelreglerna, uttrycken och sociala koderna som infödda i varje land får med sig under uppväxten. Det är här svårigheter uppstår, skriver projektledaren Caroline Thelning.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

En ny typ av svenskhet, 12/11.

Vladimir Ahmed skriver: ”om vi ska lyckas skapa ett 'vi' i Sverige så måste de människor som bor här enas kring vissa värderingar som ska utgöra just ett 'vi'.”

Dessa värderingarna som Ahmed efterfrågar finns redan beskrivna i Sveriges rikes lag med anor från medeltiden. Här regleras umgänge mellan människor. Rättigheter och skyldigheter. Vad som är straffbart och vem som utdömer straff. Detta ”vi” finns alltså redan. Till detta tillkommer de mer svårtolkade informella spelreglerna, uttrycken och sociala koderna som infödda i varje land får med sig under uppväxten.

ANNONS

Till detta tillkommer de mer svårtolkade informella spelreglerna, uttrycken och sociala koderna som infödda i varje land får med sig under uppväxten

Sverige har haft en exceptionell efterkrigstidsutveckling där vi genom utbildning och hårt arbete skaffat oss välstånd, utveckling och självförverkligande. Vi har levt i fred och frihet. Vi har inte behövt försvara vårt land, våra lagar, vår demokrati eller förklara vår kultur.

När det så under kort tid kommer många människor från olika länder, uppvuxna med sinsemellan olika värderingar, kulturer och (religiösa) lagar som i sin tur är radikalt annorlunda de svenska blir det motsättningar. Och motsättningarna blir extra svåra eftersom vi svenskar är lärda att ta seden dit vi kommer och förväntar oss att andra gör likadant när de kommer till vårt land.

Engagemang nödvändigt

För att nå integration behövs engagemang och guidning från det svenska samhället och från infödda som kan förmedla de svårtolkade sociala koderna – utöver att utbilda i svenska språket och grundläggande kunskaper om svenska lagar. Jag har därför tagit initiativet till en integrationsguide (2020/21) för såväl invandrare som svenskar som i sin vardag möter människor från länder helt olika det svenska.

Vladimir Ahmed hävdar att han har lätt att nå invandrare eftersom han själv är det – det är bra och nödvändigt. Genom kunskap, engagemang och samarbete kan vi nå framgång och för det behövs både infödda och invandrare.

ANNONS

Caroline Thelning, projektledare, utbildare inom kommunikation, nämndeman Göteborgs Tingsrätt

ANNONS