Bland 15-åringar har majoriteten av flickorna och nästan hälften av pojkarna återkommande besvär som bland annat sömnsvårigheter och nedstämdhet. Elevsammanhållningen har försämrats och allt fler mobbas i skolan. Det är orimligt av politiker att spara på skolan i det här läget, skriver debattörerna.
Bland 15-åringar har majoriteten av flickorna och nästan hälften av pojkarna återkommande besvär som bland annat sömnsvårigheter och nedstämdhet. Elevsammanhållningen har försämrats och allt fler mobbas i skolan. Det är orimligt av politiker att spara på skolan i det här läget, skriver debattörerna. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Gränsen är nådd för vad skolans personal mäktar med

Vi är föräldrar från hela staden och vi är alla djupt oroade för våra barn och deras klasskamraters vardag och skolgång. Vi vet att det redan idag är svårt för grundskolorna i Göteborg att nå skollagens mål och krav. Många av oss har barn som inte får det stöd som de behöver och har rätt till, barn som inte är trygga på raster och på fritids, som inte trivs i skolan och som inte går ut nian med fullständiga betyg, skriver tjugo föräldrar till skolbarn i Göteborg.

ANNONS
|

Vi ser redan i dag att våra barns lärare, fritidspedagoger och elevassistenter vänder ut och in på sig själva för att hinna planera, undervisa, dokumentera, genomföra nationella prov och utvecklingssamtal. De är stressade, de blir sjuka och alltför ofta långtidssjukskrivna. Vi ser hur lärare som är nya i yrket slutar och byter bana och hur fritidspedagoger mot sin vilja, men för sin hälsas skull, säger upp sig. Samtidigt som det sliter på de vuxna så blir barn och ungas psykiska hälsa allt sämre. Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar hur trivseln i skolan minskar, samtidigt som skolstressen ökar för barn i alla åldrar. Bland 15-åringar har majoriteten av flickorna och nästan hälften av pojkarna återkommande besvär som bland annat sömnsvårigheter och nedstämdhet. Elevsammanhållningen har försämrats och allt fler mobbas i skolan. Det är orimligt av politiker att spara på skolan i det här läget.

ANNONS

Ofta maktlös

Vi är många som vet hur svårt det är att som förälder vara ett stöd för barn som inte mår bra i skolan och som samtidigt behöver ta sig igenom nationella prov, långa dagar och utmaningar på skolgården. Som förälder känner man sig ofta maktlös och ett fungerande samarbete med skolan gör hela skillnaden.

Men då krävs det en skola och en elevhälsa som har tillräckligt med resurser! Det finns inte tillräckligt med resurser i dag och hur det riskerar att bli nästa läsår vill vi inte ens tänka på. Vi är allvarligt oroade att fler barn inte kommer få det stöd som de behöver för att klara av att gå i skolan och lära sig det som de har rätt att lära sig.

En bra grundskola är en av de allra viktigaste grundpelarna i en fungerade och framåtblickande stad. En stad som inte satsar på sin skola tror inte heller på sin framtid. I år firar Göteborg 400 år med att dra ned på 500 tjänster i sin grundskola. Är inte detta höjden av ironi – en stad som blickar bakåt men resignerar inför sin egen framtid?

Barn, personal och föräldrar får betala ett högt pris men alla göteborgare påverkas. Utan en fungerande skola har vi inget fungerade samhälle varken i dag eller i framtiden.

ANNONS

Är inte detta höjden av ironi – en stad som blickar bakåt men resignerar inför sin egen framtid?

Vi vågar inte lita på att grundskolenämnd och kommunfullmäktige är medvetna om konsekvenserna av sitt beslut. Förstår ni inte att det finns en gräns för vad skolans personal mäktar med? Förstår ni inte att skolan är en nyckelspelare i stadens viktigaste framtidsfrågor? Fullständiga betyg är den absolut viktigaste faktorn för att förebygga kriminalitet och social utsatthet. Dessutom är en skola som fungerar avgörande för att människor ska vilja bo och leva i en stad som Göteborg.

Stadens framtida kompetensförsörjning, skatteintäkter och trygghet är alla kopplade till en jämlik och resursstark skola för alla. En skola som kan se och fånga upp varje elev, hjälpa alla elever att nå kunskapsmålen och där elever och personal trivs, är grunden för ett hållbart och, om du så vill, attraktivt Göteborg. Varför ska vi föräldrar och skattebetalare satsa på Göteborg om inte Göteborg satsar på våra barn, på nästa generations göteborgare? Varför ska vi lägga vår röst på politiker som inte satsar på att låta våra barns röster få utvecklas?

Prata med oss

Vi vill ha dialog med er politiker! Det finns perspektiv som ni inte ser. Skolan är bland kommunens viktigaste och mest avgörande politiska ansvar. Vi vill att ni tar det ansvaret på allvar genom att prata med oss föräldrar. Vi skickar samma dag som denna artikel publiceras ett brev direkt till kommunstyrelsens ordförande, Jonas Attenius, och grundskolenämndens ordförande, Viktoria Tryggvadottir Rolka, och vi hoppas att ni vill träffa oss snarast.

ANNONS

Anna Johansen, Skytteskolan

Ernesto Escobar, Kålltorpsskolan

Linn Milton, Johannebergsskolan

Johanna Adebäck, Styrsöskolan

Muhamed Sowe, Gamlestadsskolan

Shirin Bartholdsson, Kungsladugårdsskolan

Elin Klingvall, Lerlyckeskolan

Jonas Fridén, Kvibergsnässkolan

Abdi Abdikadir, Gunnestorpsskolan

Martin Engberg, Nordhemsskolan

Hanna Jansson, Solbackeskolan

Fabio Palha Agostinho, Oscar Fredriksskolan

Jenny Sjöstedt, Fiskebäcksskolan

Llefen Carrera, Hovåsskolan

Elin Baude, Frölundaskolan

Ola Storm, Rosendalsskolan

Adena Asovic, Kvibergsskolan

Maja Lundqvist, Hammarkullsskolan

Cecilia Verdinelli, Sannaskolan

Jon Krabbe, Annedalsskolan

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS