När väl korrigeringen kommer i form av en skrivelse på fliken ”Om Islam” väcks ännu fler frågor och länken till New Muslim Guide finns kvar. Om man tvingas ha en skrivelse där man uttryckligen måste ”ta avstånd från olagligt eller omoraliskt innehåll eller olagligt beteende på externa webbplatser” – varför länkar Göteborgs moské överhuvudtaget till webbplatsen?, skriver debattören.
När väl korrigeringen kommer i form av en skrivelse på fliken ”Om Islam” väcks ännu fler frågor och länken till New Muslim Guide finns kvar. Om man tvingas ha en skrivelse där man uttryckligen måste ”ta avstånd från olagligt eller omoraliskt innehåll eller olagligt beteende på externa webbplatser” – varför länkar Göteborgs moské överhuvudtaget till webbplatsen?, skriver debattören. Bild: Magnus Sundberg

Göteborgs moské legitimerar åsikten att en hustru inte kan neka sin man sex

Trots att Göteborgs moské, efter avslöjandet om att man länkar till en hemsidan "New muslim guide" där det står att en kvinna inte kan neka till att ha sex med sin man, halvhjärtat har tagit avstånd från innehållet, fortsätter moskén att länka till "New Muslim guide". Råden där är inte bara uttryck för en förkastlig kvinnosyn utan strider även mot lagen, skriver Magnus Ranstorp, terrorexpert Försvarshögskolan.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I fredags avslöjade TV4 Nyheterna att Göteborgs moskés hemsida hade en flik ”Om Islam” som riktade sig till nya muslimer. Denna flik slussar besökare till en väldesignad hemsida skriven på svenska med namnet ”New Muslim Guide” som är en förkortad version av boken ”The New Muslim Guide” författad av Fahd Salem Bahammam och utgiven på 26 olika språk. Enligt hemsidan ”New Muslim Guide” är den framtagen genom konsensus bland flertalet muslimska lärda.

Extremt problematiska

På hemsidan finns ett flertal passager som är extremt problematiska och förkastliga ur ett jämställdhetsperspektiv och i direkt konflikt med våra demokratiska fri- och rättigheter. Exempelvis står det under ”Mannens rättigheter i äktenskapet” att ”en muslimsk kvinna ska vara lyhörd för sin makes sexuella behov och rekommenderas att göra sig fin för honom. Om hon avvisar hans legitima sexuella närmanden begår hon en synd såvida det inte finns något giltigt skäl, såsom att menstruera…eller vara sjuk.” Vidare stod det ”en av den äkta mannens rättigheter är att hon inte får lämna hemmet utan hans tillåtelse, oavsett om det rör sig om ett personligt eller allmänt ärende.”

ANNONS

Jag har svårt att tro att Göteborgs moské inte var medveten om detta innan TV4 Nyheternas avslöjande. Samma imam finns kvar som 2012 ertappades i en dold inspelning i SVT:s Uppdrag Granskning med att säga: ”en kvinna kan inte neka sin man sex utom när hon är sjuk.” Dessa formuleringar som upptäcktes på New Muslim Guide strider inte bara mot svenska värderingar och ger uttryck för en förkastlig kvinnosyn. Formuleringarna strider också mot svensk lagstiftning.

När nu moskéns presstalesperson får frågan varför man länkar till denna guide efter TV4 Nyheternas avslöjande verkar han göra en pudel direkt och säger de kommer att korrigerar detta.

Legitimerar hemsidans budskap

När väl korrigeringen kommer i form av en skrivelse på fliken ”Om Islam” väcks ännu fler frågor och länken till New Muslim Guide finns kvar. Om man tvingas ha en skrivelse där man uttryckligen måste ”ta avstånd från olagligt eller omoraliskt innehåll eller olagligt beteende på externa webbplatser” – varför länkar Göteborgs moské överhuvudtaget till webbplatsen? Genom att fortsatt länka till hemsidan legitimerar Göteborgs moské hemsidans budskap i sin helhet. Antingen står man för innehållet eller tar man bort länken. Hur ska moskén egentligen ha det?

Samma imam finns kvar som 2012 ertappades i en dold inspelning i SVT:s Uppdrag Granskning med att säga: ”en kvinna kan inte neka sin man sex utom när hon är sjuk.”

Det är inte första gången problematisk kvinnosyn upptäcks i vissa svenska moskéer av grävande journalister. Denna typ av granskning bör göras oftare, djupare och bredare. Fallet med Göteborgs moské illustrerar att värdegrundsarbetet måste intensifieras när det gäller kvinnans jämställda rättigheter – inte mannens rättigheter.

ANNONS

Den omtalade moskén är den största i Göteborg. Det innebär att en moské med stor legitimitet i samhället länkar till en hemsida med ytterst kontroversiella åsikter. Det är mycket allvarligt.

Detta fall sätter också fingret på om och hur utländsk finansiering av moskéer innebär en potentiell överföring av en kvinnosyn från Saudiarabien och andra Gulfstater till Sverige som är oförenlig med våra grundläggande värderingar. Dessa Gulfstater utövar ofta direkt påverkan på moskéer genom finansiella bidrag till insynsskyddade stiftelser som i sin tur bestämmer religiös inriktning av trossamfund. Ändå har vi inte en övergripande bild på hur detta påverkar samhällsutveckling eller integration.

Gemensamma arrangemang

Även om inte Göteborgs moské verkar få statlig finansiering huserar man på samma adress som andra föreningar och församlingar som får stöd från SST (Myndigheten för Stöd till Trossamfund) vilka man ofta gör gemensamma arrangemang med, som exempelvis Islamiska Förbundet och Göteborgs Unga Muslimer.

Vi får aldrig tumma en millimeter på våra grundläggande värderingar om jämställdhet, kvinnans rättigheter och vårt arbete mot hedersförtryck och andra försök till inskränkningar i demokratiska samt individuella fri- och rättigheter. Det gäller att vara övertydlig. Det bör även Göteborgs moské inse.

Magnus Ranstorp, statsvetare som leder extremismforskning på Försvarshögskolan

ANNONS