Det finns en växande oro inom näringslivet för att man kommer att drabbas av elbrist, skriver debattörerna.
Det finns en växande oro inom näringslivet för att man kommer att drabbas av elbrist, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Göteborgs framtid hänger på trygg elförsörjning

Göteborg har en stolt historia av industri och handel och är en grund för hela Sveriges välstånd. Det finns en stark framtidsanda i vår stad men från både arbetsgivare och fack ser vi hur problem kopplade till elförsörjningen hotar regionens utveckling, skriver Bengt Forsling och Rudolf Antoni.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

I dag är i princip all verksamhet helt beroende av elektricitet. För att kunna utveckla näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och samtidigt ställa om för att möta klimatmålen måste det finnas stabil tillgång på fossilfri, konkurrenskraftigt prissatt el som möter industrins behov.

Den svenska industrin bidrar redan i dag till stor klimatnytta genom att tränga undan smutsigare tillverkning i andra länder. Till stor del beror det på att vi har tillgång till ett fossilfritt elsystem men också på att vi har effektiva tillverkningsprocesser och att företagen producerar energieffektiva produkter. Det är utveckling som kan och bör stimuleras.

Stor klimatnytta

Klimatnyttan av den svenska exporten uppgår redan i dag till 26 miljoner ton CO2 årligen. Det är alltså så mycket utsläpp som trängs undan i andra länder tack vare arbetet i våra svenska företag. Det finns beräkningar som pekar mot att den klimatnyttan kan fördubblas fram till 2040 givet att rätt förutsättningar finns. Vi vill att fler svenskar får möjlighet att arbeta i dessa företag och därigenom bidra både till inhemskt välstånd och till global klimatomställning.

ANNONS

Den växande gröna industrin behöver mer och trygg energiförsörjning. I en kartläggning av elsituationen som presenterades för regeringen förra året konstaterades att effektbehovet för industrin i vår region kan komma att öka med 25 procent på bara tio år. Vid en storskalig omställning mot elektrifiering i den koldioxidintensiva industrin kan effektbehovet istället öka med 125 procent under dessa tio år enligt samma rapport. För 2045 är bedömningen 65 procent respektive 450 procent.

Siffrorna tydliggör hur allvarlig situationen är och att Sverige behöver höja ambitionerna för att minska regelkrångel och korta handläggningstiderna för nya investeringar i den gröna industrin. Det gäller allt från elproduktion till nya elledningar. I dag kan det ta 10–15 år bara att få en elledning för en ny företagsetablering på plats. Det är få företag som är villiga att satsa på investeringar med sådana förutsättningar.

Går långsamt

Tyvärr går klimatomställningen för långsamt, vilket har uppmärksammats på flera håll den senaste tiden. För att tempot ska kunna öka är det helt nödvändigt att företagen kan vara säkra på att elen som krävs för omställningen kommer att finnas på plats.

Elpriserna skenar i södra Sverige. Det drabbar både företag och privatpersoner hårt. Därför krävs nu en tidigarelagd utbyggnad av stamnätet och att Svenska kraftnäts arbete med att förbättra överföringsförbindelser påskyndas.

ANNONS

Det finns en växande oro inom näringslivet för att man kommer att drabbas av elbrist. I en nyligen genomförd undersökning bland Svenskt näringslivs medlemsföretag angav 54 procent av dem som planerade elkrävande investeringar under de kommande tre åren att de var oroliga för att elen inte ska räcka till. Detta slår mot investeringar som också är helt avgörande för att skapa nya arbetstillfällen i vår region.

Vid sidan av en trygg energiförsörjning krävs nu åtgärder för att säkra framtidens kompetensförsörjning. En ny rapport visar att sex av tio branscher redan i dag har svårt att hitta kompetens så att de klarar av klimatomställningen. Fram till år 2045 bedömer tre av fyra branscher att rekryteringsproblem hindrar klimatomställningen. Därför behöver vi bland annat fortsatt stärka de yrkesinriktade gymnasieprogrammen så att Sverige har rätt arbetskraft för att trygga framtidens investeringar i elförsörjningen.

Vi behöver omställning, vi behöver arbetstillfällen och för att klara det behövs en stabil energiförsörjning som är både trygg och fossilfri.

Vi räknar med att beslutsfattare på alla nivåer, både politiker och myndigheter, inser allvaret i frågan om den svenska elförsörjningen. Vi som organiserar både företagen och arbetstagarna ser på oro på dagens situation.

Nu behövs en lika delar modig som framsynt politik som kan ta beslut som säkerställer en koldioxidfri elproduktion och ger förutsättningar för ett växande näringsliv. Vi behöver omställning, vi behöver arbetstillfällen och för att klara det behövs en stabil energiförsörjning som är både trygg och fossilfri.

ANNONS

Bengt Forsling, distriktschef LO i Västsverige

Rudolf Antoni, regionchef Västra Götaland, Svenskt Näringsliv

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS