Fler bostäder. Liberalerna har föreslagit att 150 000 nya bostäder i områden som exempelvis Västra Frölunda, Hammarkullen och Biskopsgården ska byggas. Här har det satsats alldeles för lite, vilket resulterat i otrygga miljöer och en trångboddhet som är oacceptabel, skriver Helene Odenjung (L).
Fler bostäder. Liberalerna har föreslagit att 150 000 nya bostäder i områden som exempelvis Västra Frölunda, Hammarkullen och Biskopsgården ska byggas. Här har det satsats alldeles för lite, vilket resulterat i otrygga miljöer och en trångboddhet som är oacceptabel, skriver Helene Odenjung (L).

Göteborgarna behöver mer frihet

Det behövs ett nytt politiskt ledarskap i Göteborg som minskar klyftorna. Oavsett stadsdel ska skolan fungera, bostäder finnas, stadsrummet vara tryggt och snyggt, och framtidstro råda. Liberalerna menar allvar med att skapa ett Göteborg, skriver Helene Odenjung (L).

|

Utsatta områden

Del 4 av 11. Tidigare avsnitt 31/7, 1/8

Liberalerna vill satsa på hela Göteborg så att alla medborgare får bra och likvärdiga förutsättningar i livet. Leveransen till medborgarna är i dag för dålig av det rödgröna styret. Vi måste minska de klyftor som finns i vår stad, särskilt i de mest utsatta områden som polisen pekat ut. Det är vår viktigaste utmaning – våra barn och nyanlända i områden som Tynnered, Biskopsgården och Hjällbo ska också mötas av höga förväntningar i trivsamma områden, inte av skottlossningar. Det handlar om att skapa framtidstro där människor får tillhöra och tillföra genom utbildning och jobb. Rättsstaten ska vara tuff mot kriminaliteten och bryta gängens grepp i områden så att människor kan få leva sina liv i frihet.

Under det rödgröna styret har klyftorna ökat och en ny underklass har vuxit fram. Göteborg behöver mer av socialliberalism för att överbrygga detta.

En likvärdig skola i hela Göteborg

Liberalerna och Alliansen har äntligen fått igenom att samla ansvaret för skolan i Göteborg i en central nämnd. Det efter många års kämpande och märkligt motstånd från S, MP och V. Alla skolor ska vara bra skolor. Så är det inte i dagens Göteborg. Skillnaderna är stora mellan stadsdelarna och mellan skolorna. Det behövs satsningar på ökad studiero i klassrummet, närvaro och fokus på kunskapsuppdraget. Då behöver lärare, rektorer och annan skolpersonal stärkas i sin yrkesroll. Där ger vi oss aldrig från Liberalerna.

Fler ska tillhöra och tillföra

Segregationen i delar av Göteborg, där för få barn ser sina föräldrar gå till jobbet, riskerar gå i arv. Sysslolöshet och långvarigt bidragsberoende är förödande för människor som vill ha ett jobb och egen försörjning. Utan en arbetsplats att gå till riskeras brist på sammanhang, ingen identitet och förlorad självkänsla. Vi har tilltro till människors förmåga och därmed höga förväntningar på egen försörjning. Fler behöver få tillhöra och tillföra. Fyra av fem jobb skapas av små företag, därför är en bra relation och bra företagsklimat nyckeln till integration.

Det behövs också fler alternativ och samverkan inom yrkes- och lärlingsutbildningar, såväl på gymnasiet som inom vuxenutbildningen. Att kapa trösklarna in på arbetsmarknaden är centralt. Öppna upp för fler lärlingar, yrkesintroduktionsanställningar, nystartsjobb och instegsjobb. Motprestation för försörjningsstöd är också viktigt för en övergång till arbetsmarknaden. Fler förvaltningar och myndigheter behöver etablera sig i ytterområden där det också finns stor potential för eget företagande.

Satsa – bygg 150 000 nya bostäder

Liberalerna har föreslagit att 150 000 nya bostäder i områden som exempelvis Västra Frölunda, Hammarkullen och Biskopsgården ska byggas. Här har det satsats alldeles för lite, vilket resulterat i otrygga miljöer och en trångboddhet som är oacceptabel. Det finns dock goda förutsättningar att på ett hållbart sätt lyfta dessa områden. Det finns bra kollektivtrafik med hög kapacitet vilket gör det kostnadseffektivt att bygga där infrastrukturen redan finns.

Det går också utmärkt att bygga vidare i existerande bostadsområden som i dag är glesa. Vi får tryggare områden när fler rör sig i ute och större underlag för butiker, caféer och restauranger men det måste också byggas fler kontor och lokaler som möjliggör andra arbetsplatser. Nya bostadsrätter och småhus behövs så att de som vill kan äga sitt eget hem i alla stadsdelar. Genom att bygga ihop staden så minskar segregationen. En tätare stad är en mer inkluderande och levande stad.

Rätt till ett liv i frihet

För att människor ska kunna leva ett normalt liv måste buset bort från gatorna. Det handlar om gängkriminalitet, ofta drivet av droghandel. Här behövs en nolltolerans och samverkan mellan kommun, polis och andra frivilliga aktörer. Det behövs fler poliser, kameror och trygghetsvakter för att se till att kriminella inte tar över men också en reformering av straffrabatten så att det inte ska löna sig att fortsätta på den brottsliga banan. Det är de allra mest utsatta som drabbas hårdast när rättsstaten inte fungerar.

Vår tids största jämställdhetsutmaning är det hederskulturella förtrycket och våldet. Det finns tusentals tjejer och killar i Göteborg som lever under hedersförtryck och som utsätts för hedersrelaterat våld av sina allra närmaste. Det är oacceptabelt. Vi vill stärka arbetet mot hedersrelaterat våld i staden och skärpa straffen för hedersrelaterat våld. Vi kommer heller inte se mellan fingrarna med barnäktenskap, här har kommunen en viktig roll att spela genom att socialsekreterare får stöttning i att det inte är accepterat. Hederskulturen har ingen plats i Sverige.

En stad med framtidstro

I över 23 år har Göteborg haft ett rödgrönt ledarskap som inte förmår att hantera de utmaningar som staden står inför. Politiken måste ta sitt ansvar och visa ledarskap. Klyftorna mellan människor ska minska men då måste vi prioritera och satsa på bra skolor, bostäder, jobb och möjlighet till ett vanligt liv. Det mår hela staden bra av. Göteborg ska vara möjligheternas stad där sammanhållning och framtidstro råder.

Helene Odenjung (L)

kommunalråd