Återvunnen värme. Basen för vår fjärrvärme är återvunnen värme kombinerat med förbränning av biobränsle, skriver Elisabeth Undén (MP).
Återvunnen värme. Basen för vår fjärrvärme är återvunnen värme kombinerat med förbränning av biobränsle, skriver Elisabeth Undén (MP).

Göteborg Energi fasar ut fossil fjärrvärme

Naturskyddsföreningen lyfter frågan om fossilfri fjärrvärme i Göteborg. Det finns ingen fråga jag jobbar hårdare med än klimatfrågan och där är fossilfrihet helt avgörande, skriver Elisabeth Undén (MP), ordförande Göteborg Energi.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Göteborg Energi, 24/11

Låt mig förtydliga: Ja, Göteborg Energi har fossil primärenergi i sin fjärrvärme i dag, främst från fossil gas, men vi jobbar aktivt med att avskaffa det till senast år 2030.

Naturskyddsföreningen ifrågasatte mitt svar på en fråga om andelen olja i vår fjärrvärme, en fråga från Östersund Energi. De använder 0,5 procent eldningsolja för sin fjärrvärme i dag och undrade hur mycket Göteborg Energi använder. Vi har en promille fossil olja. Av totalt mer än 3 500 GWh kommer mindre än 5 GWh från eldningsolja år 2016. Även det försöker vi givetvis hitta lösningar för att ta bort.

ANNONS

I Göteborgs stads klimatstrategiska program är målet tydligt: all fjärrvärme 2030 ska komma från förnybara/återvunna källor. För att nå dit krävs en rad olika åtgärder. Det handlar om att på olika sätt minska effektbehovet, lagra värmeenergi, att använda en högre andel biobränslen i våra befintliga anläggningar, men också om att bygga ny fossilfri produktion.

Omfattande klimatåtgärder

Bara i år genomför vi klimatåtgärder som beräknas minska de lokala utsläppen av koldioxid med 95 000 ton, lika mycket som en fjärdedel av Göteborgs alla bilar.

Basen för vår fjärrvärme är återvunnen värme kombinerat med förbränning av biobränsle. Att använda spillvärme från avfallsförbränningen och från två raffinaderier kan givetvis diskuteras ur miljösynpunkt, men jag landar ändå i att det är klokt att nyttja värme som redan finns i Göteborg i stället för att kyla bort den och samtidigt elda biobränsle

Målet om fossilfri fjärrvärme 2030 är givetvis något jag driver stenhårt i styrelsen och bolaget. Jag kommer gärna till Naturskyddsföreningen i Göteborg och diskuterar hur vi tillsammans kan nyttja fjärrvärmesystemet bättre för den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle!

Elisabeth Undén (MP)

ordförande Göteborg Energi

ANNONS