Göteborg bästa platsen för EU-myndighet

Sverige är i dag bland de länder i världen som är starkast i innovation, life science och kliniska studier. Göteborgsregionen är därför av flera skäl det självklara valet när den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska hitta ny hemvist, skriver bland andra Johnny Magnusson (M) och Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

En av de omlokaliseringar av EU-myndigheter från Storbritannien som näringsminister Mikael Damberg (S) pekat ut som särskilt intressant är europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (DN 2016-08-29).

En omlokalisering bör bygga på existerande styrkeförhållanden. Sverige är i dag bland de länder i världen som är starkast vad gäller innovation, life science och kliniska studier. En myndighet som EMA kan ge positiva effekter för Sverige och EU om den placeras där det finns kompetens och verksamhet som kan stärkas.

Mycket starka skäl

Det finns mycket starka skäl att överväga Göteborg som omlokaliseringsort vid en eventuell placering av EMA i Sverige. I Göteborg / Mölndal finns genom Astra Zenecas stora forskningsanläggning Sveriges enda internationella forskande läkemedelsbolag. I Göteborg finns två starka forskningsuniversitet, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Våra med tech-bolag är i absolut framkant och den forskning som bedrivs är i världsklass. Andra omständigheter som talar för Göteborg är att nationella samordningen av kliniska studier sker i Göteborg. Vi har också Sveriges största universitetssjukhus i nära samverkan med Göteborgs universitet. Ovan nämnda förutsättningar skapar tillsammans en arbetsmarknad med bred kompetens inom bioteknik och läkemedelsutveckling som saknar motsvarighet i landet.

ANNONS

Vi ser det västsvenska life science-klustret som en nationell tillgång som vi är beredda att arbeta mycket hårt för att bevara, utveckla och stärka. Det handlar om flera tusen högkvalificerade jobb vars betydelse för svensk forskning och i förlängningen svensk ekonomi inte kan underskattas.

Många pusselbitar

Det är många pusselbitar som skall falla på plats för att kunna ta emot en myndighet av EMA:s storlek. Bostadsfrågor, skolplatser och annan infrastruktur för 900 anställda måste lösas vilket är en utmaning för samtliga tänkbara placeringsorter i landet. Göteborg och Västra Götalandsregionen är beredda att göra sin del för att lösa dessa utmaningar.

Regionen och staden har tillsammans med Business Region Göteborg (BRG) visat enighet och handlingskraft när klustret har diskuterats i andra sammanhang och vi är i dag lika enade och övertygade om att vi tillsammans kan bidra till regeringens arbete med EMA.

Vi är beredda att vässa vårt bud för att möta alla relevanta krav som skulle ställas vid en etableringsdiskussion. Vi har gjort det förr och vet att vi kan leverera. Göteborg har dessutom landets bästa anläggningar och strukturer för konferenser och event vilket är en ovärderlig tillgång för en myndighet med ett forskarnätverk på 4 500 personer.

ANNONS

Ett uppenbart val

Göteborg är ett uppenbart val för att möta EMA:s behov men är också gynnsamt ur ett svenskt näringslivsperspektiv. En placering i Västra Götaland bidrar heller inte till den allvarliga snedvridning av myndighetslokalisering i landet som regeringen har en uttalad ambition att motverka.

Vi ser Göteborg och Västra Götaland som det logiska alternativet för en lokalisering av EMA och vill bjuda in regeringen till en fortsatt diskussion. Vi vill vara en part i Sveriges bud och ser fram emot fortsatta konstruktiva diskussioner med regeringen om vad vi kan bidra med för att få EMA till Sverige.

Jonny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs kommun

Pam Fredman

rektor, Göteborgs universitet

Stefan Bengtsson

rektor och vd, Chalmers tekniska högskola AB

Patrik Andersson

vd, Business Region Göteborg

Marianne Dicander Alexandersson

styrelseordförande, Sahlgrenska Science Park

ANNONS