Gör Göteborg mer inkluderande

DEBATT: Göteborg utsågs till Sveriges bästa HBTQ-stad av RFSL för två år sedan. Men det finns mer kvar att göra. Om Göteborg ska bli en stad för alla behöver vi bland annat öka kunskaperna om olikheter, skriver Eva Hessman och Karin Åhström, Göteborgs stad.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I dag börjar West Pride, en normkritisk festival med Göteborgs stad som en självklar deltagare. Staden står för öppenhet och inkludering. Men ett välkomnande förhållningssätt räcker inte. För att bli en stad för alla behöver vi ompröva våra föreställningar om exempelvis kön.

För tionde året hissas regnbågsflaggor runtom iGöteborg. Från att ha kallats ”bögknackarstaden” för tiotalet år sedan utsågs Göteborg 2014 till Sveriges bästa HBTQ-stad av RFSL.

Utifrån politiska beslut, ett starkt civilsamhälle och en fungerande dialog mellan staden och HBTQ- samhället har Göteborg blivit en på många sätt öppnare och mer inkluderande stad. Göteborg har sedan 2013 Sveriges första och hittills enda kommunala HBTQ-råd med representanter för kommun-styrelsen och HBTQ-Göteborg.

ANNONS

I rapporten Normbrytande liv i Göteborg 2014 konstateras att ”det (för HBTQ-personer) finns möjlighet att leva ett gott liv i självklarhet, öppenhet och trygghet .... Samtidigt framgår att långtifrån alla kan leva i fullständig öppenhet, fria från våld, diskriminering, hat och trakasserier.”

Brister behöver åtgärdas

Göteborgs stad tar rapportens resultat på största allvar. Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendationerna i rapporten ska ligga till grund för en plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor. Planen tas fram i samverkan med HBTQ-rådet. Under West Pride kommer arbetet med planen att presenteras. Då finns också möjligheter att lämna synpunkter och förslag.

Rapporten pekar bland annat på brister i hur staden bemöter våldsutsatta HBTQ-personer och att det saknas normkritisk kompetens. Om Göteborg ska bli en stad för alla behöver vi bland annat öka kunskaperna om olikheter. Men vi behöver också våga förändra våra arbetssätt. Arbetet med inkluderande könsstatistik är ett bra exempel.

Stadsledningskontoret har nu ett uppdrag att ta fram riktlinjer för att den statistik som Göteborgs stad tar fram och förfogar över inte längre ska exkludera personer som inte definierar sig som man eller kvinna. På så vis kan olikheter synliggöras och Göteborg kan bli ett mer inkluderande samhälle.

I år riktar West Pride strålkastarljuset på just köns- identitet. Som regnbågsambassadörer är vi stolta över att tillsammans med alla som deltar i West Pride verka för en både hållbar och öppen stad.

ANNONS

Eva Hessman

stadsdirektör och regnbågsambassadör, Göteborgs stad

Karin Åhström

HR-direktör och regnbågsambassadör, Göteborgs stad

ANNONS