CYKLING. Enligt lagen måste du stanna vid rödljus, även vid lågtrafiktider. På andra håll i världen har reglerna ändrats såtillvida att vissa rödljus för cyklister kan betraktas som stopp i stället, skriver Martin Schilke (L).
CYKLING. Enligt lagen måste du stanna vid rödljus, även vid lågtrafiktider. På andra håll i världen har reglerna ändrats såtillvida att vissa rödljus för cyklister kan betraktas som stopp i stället, skriver Martin Schilke (L).

Gör cyklandet lättare – låt oss cykla mot rött

För att öka framkomligheten för cyklisterna i Göteborg bör vi ändra reglerna så att det blir lagligt att cykla vidare trots att det är rött, då det inte finns någon annan trafik i närheten, skriver Martin Schilke (L)

ANNONS
|

Som cyklist i Göteborg under lågtrafiktider är det inte ovanligt att man måste stanna vid ett rödljus fast ingen annan trafik pågår. Även om det är möjligt att säkert cykla vidare måste man enligt lagen vänta tills det har blivit grönt. På andra håll i världen (t.ex. Paris, Nantes, Bordeaux och Strasbourg) har reglerna ändrats såtillvida att vissa rödljus för cyklister kan betraktas som stopp i stället. Det borde även bli möjligt i Göteborg.

Inte fler olyckor

Vi Liberaler tillsammans med övriga allianspartier ville uppdra åt Trafikkontoret att sammanställa erfarenheter från platser där ovan nämnda regler finns och utvärdera om och under vilka förutsättningar liknande regler skulle kunna införas i Göteborg. Enligt rapporter från andra platser har förändringen inte lett till någon ökning i olyckor. Att införa sådana här regler har enbart haft den positiva effekten att öka framkomligheten för cyklister.

ANNONS

På Miljöpartiets initiativ röstade tyvärr de rödgröna ner detta förslag med hänvisning till att uppdraget redan ingår som del av den omvärldsbevakning som Trafikkontoret har och att därför inget specifikt uppdrag behövs.

Alla som cyklar i Göteborg vet dock att sådana lösningar saknas i Göteborg. Inga sådana här förslag har lagts fram i trafiknämnden tidigare. De rödgrönas argumentation kan därför bara anses vara svepskäl för att förhindra att framkomligheten för cyklister ska bli bättre.

Sa nej reflexmässigt

Möjligt är att de rödgröna reflexmässigt sa nej eftersom förslaget kom från oppositionen. Men att partier som har det som uttalat mål att öka cyklandet röstar ner ett sådant här förslag blir än mer obegripligt mot bakgrund att cyklandet inte har ökat i den takt de önskar.

Vi liberaler tycker det hade varit bra att ta den här chansen att göra cyklandet mer attraktivt till en förhållandevis liten kostnad.

Martin Schilke (L)

ersättare i Trafiknämnden

ANNONS