Jan Rickardsson, SMC.
Jan Rickardsson, SMC.

Glöm inte bort MC:n i trafikplaneringen

Lars Backström, vd i Västtrafik, säger att bilen inte är lösningen på trafiksituationen i Göteborgsregionen. Det tror inte heller Sveriges Motorcyklister, SMC i Västra Götaland. Däremot måste man i all trafikplanering ta hänsyn till alla fordonsslag. Här glömmer de allra flesta bort motorcyklar och mopeder, även Lars Backström, skriver Jan Rickardsson, SMC.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Göteborgstrafiken, 19/10

Jag håller med Lars Backström om att det måste vara enkelt för invånarna att göra smarta och hållbara val och att beslutsfattarna tydligt måste visa att man prioriterar alla smarta och hållbara val i staden. Runt om i världen uppmuntras och stimuleras användning av MC och moped som man ser som en del av lösningen på trängselproblematiken. Det bör vi göra även i Göteborgsregionen! Några exempel på varför MC och moped är smarta fordon:

• Sliter mindre på vägar jämfört med bil.

• Drar mindre bensin jämfört med bil.

• Återvinns i stort sett alltid till 100 procent.

ANNONS

• Har en miljövänligare tillverkningsprocess jämfört med bil.

• Tester visar att pendling med MC och moped tar betydligt kortare tid jämfört med att resa med bil eller kollektivt.

• Står inte stilla i köer som andra fordon.

• Kräver inte lång tids körning i sökande efter P-plats.

• Kräver en bråkdel av parkeringsutrymme i jämförelse med en personbil.

• MC och moped är fordon som gör att många medborgare får vardagspusslet att fungera.

Bussfiler öppna för MC och moped

Lars Backström berättade om den modiga borgmästaren i London, Sadiq Khan. Lars berättade inte att Khan också är ett föredöme då det gäller att öka säkerhet och framkomlighet för MC- och mopedförare. London har öppnat flest bussfiler för MC och moped i världen, 1 000 stycken!

Sadiq Khan har i sin senaste trafik- och trafiksäkerhetsstrategi förklarat att han vill att alla kommuner i London öppnar samtliga kollektivkörfält för motorcyklar. Orsaken är att staden vill stoppa dagens inkonsekvens med olika regler i olika kollektivkörfält . Att öppna samtliga kollektivkörfält minskar olycksrisken för motorcyklister som kört i fel körfält vilket kan leda till egna och andra trafikanters misstag på grund av detta.

I Stockholm har motorcyklisterna fått köra i vissa bussfiler sedan tidigt 1980-tal.

Varje dag råkar MC- förare i Göteborgstrafiken ut för tillbud då distraherade trafikanter i bilar, bussar och lastbilar av olika anledningar inte ser oss i trafiken. Därför kör motorcyklister i bussfiler – vi vill helt enkelt komma hem oskadade till våra livskamrater och barn. I bussfilerna är risken att bli prejad mindre.

ANNONS

Låt oss testa även här

SMC Västra Götaland har därför under många år bett att få tillstånd att köra i kollektivkörfält, något som är fullt möjligt enligt svensk lag. Vi har lämnat förslag till Trafikverket Region Väst och till Göteborgs stad om några vägar och gator där vi vill testa möjligheten under två år.

I Stockholm har motorcyklisterna fått köra i vissa bussfiler sedan tidigt 1980-tal. Det har inte lett till fler olyckor, tvärtom tycker försäkringsbolagen att detta är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Stockholms Lokaltrafik, SL, har inget emot att motorcyklar kör i filerna eftersom MC-förare flyttar på sig för bussar i linjetrafik. Polismyndigheterna i Stockholmsregionen har inte heller något emot att motorcyklister kör i filerna med några få undantag. Detta är ett förslag som inte kostar samhället några stora summor samtidigt som det betyder otroligt mycket för vår personliga säkerhet.

Nu hoppas vi att Trafikverket Region Väst, Göteborgs stad och övriga beslutsfattare i Göteborgsregionen inkluderar oss i trafikplanering och ser MC/moped som en del av lösningen på trängsel. Vi förutsätter att man vill värna om vår säkerhet och beviljar vår kommande ansökan om att få köra i vissa kollektivkörfält under två år framåt.

Jan Rickardsson

vice ordförande SMC Västra Götaland

ANNONS
comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS