Peter Annerback, ordförande, Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg
Peter Annerback, ordförande, Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg

Ge oss samma inflytande som i andra hamnar

Vi står kvar vid vårt erbjudande till APM Terminals om att tillsammans åter göra containerterminalen i Göteborg till en lönsam och älskad arbetsplats. Allt vi vill är att få samma möjlighet till inflytande som vi har i resten av Sveriges hamnar, skriver Peter Annerback, Hamn 4:an.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Hamnkonflikten, 9/11 och 17/11

När vi i en debattartikel i GP i konstruktiv anda föreslår ett antal åtgärder för att göra APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn lönsam igen, slår arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar bakut.

Den svenska modellen bygger på att arbetsgivare och arbetstagare för dialog och kommer överens om villkoren på en arbetsplats. APMT vägrar sådan dialog. I stället för att kompromissa stänger de dörren och vidtar extrema stridsåtgärder om inte vi som jobbar i hamnen går med på att fasta anställningar ersätts med otrygga bemanningslösningar.

Inga krav

Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund hävdar att de krav vi framfört i vår artikel blir tillgodosedda genom medlarbud om så kallade hängavtal. Men den artikel vi skrev innehöll överhuvudtaget inga krav, utan konkreta och konstruktiva förslag på förbättringar av APMT:s relation till sina kunder. Intresserade godsägare och transportföretag blir i dag avvisade då bolaget avvecklat schemalagd bemanning på nätter och helger.

ANNONS

Dessutom; inget av de två medlarbud Ärlund hänvisar till innebar att vi som organiserar 85 procent av hamnarbetarna hos APMT skulle få rätt att delta i förhandlingar om medlemmars villkor. Medlaren har i den juridiska tidskriften Lag & Avtal (19/10) bekräftat att vi skulle måla in oss själva i ett hörn om vi bytte fredsplikt mot något av dem.

Saknar motstycke

Slutligen; på torsdag ska Arbetsdomstolen avgöra om Sveriges Hamnar gjorde sig skyldigt till lagbrott då Ärlund själv vägrade att ens sätta sig i avtalsförhandlingar med oss under vårens avtalsrörelse. Sådan ovilja till dialog saknar motstycke.

Vi står kvar vid vårt erbjudande till APMT om att tillsammans åter göra containerterminalen till en lönsam och älskad arbetsplats. Allt vi vill är att ha dialog och samma möjlighet till inflytande som vi har i resten av Sveriges hamnar.

Peter Annerback

ordförande, Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg

ANNONS