Småskaligt. Det behövs fler fullmåttshallar för att idrottsföreningarnas behov ska tillgodoses. Och idrottshallar byggs, men de är för små, skriver Kenneth Johansson, hedersordförande Handbollförbundet Väst.
Småskaligt. Det behövs fler fullmåttshallar för att idrottsföreningarnas behov ska tillgodoses. Och idrottshallar byggs, men de är för små, skriver Kenneth Johansson, hedersordförande Handbollförbundet Väst.

Ge idrotten rätt förutsättningar att bidra

Idrottsföreningarna skriker efter träningstider i fullmåttshallar. Så varför byggs det små salar för idrott i anslutning till skolor även 2017 när alla förbund och föreningar är i stort behov av idrottshallar som har ”fullmått”, skriver Kenneth Johansson, Handbollsförbundet Väst.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Utsatta områden, 31/7-11/8

Jag har med intresse följt hur våra lokala toppolitiska företrädare ser på hur vi ska få till ett tryggt och hållbart Göteborg. Ser med glädje att samtliga vill arbeta tillsammans med idrotten.

Den ideella sektorn i Göteborg är oerhört stor, det finns tusentals personer som är beredda att göra jobbet för frisk verksamhet ute i stadsdelarna.

Det väcker frågan varför det byggs små salar för idrott i anslutning till skolor även 2017 när alla vi förbund och föreningar är i stort behov av idrottshallar som har ”fullmått” (med linjerat innemått 40 x 20 meter). Vi vet att all tid som finns att hyra på kvällar och helger i fullmåttshallar snabbt fylls av frisk verksamhet för stadsdelarnas bästa.

ANNONS

Vi i förbundet sitter ofta i ”krismöte” med handbollsklubbar för att de inte kan få i närheten av de timmar på kvällar och helger som de behöver utifrån den verksamhet de vill ha.

Poänglöst

Vad är ens poängen med att gå ut och erbjuda ungdomar att prova på sporten då det inte finns någon plats att träna och spela.

Våra klubbar bedriver ideell verksamhet för skolornas elever, och kvälls- och helgverksamhet i området. Men vi vill ha förutsättningarna för att göra det.

Svenska Handbollförbundet har tillsammans med ett byggföretag tagit fram en bra kvalitetshall (Gurkburkshallen) med måttet 42x24 meter färdig och godkänd för under 10 miljoner kronor.

Om en ledare/klubb kan få ett enda riskbarn att förbli ett friskbarn i stället för att gå fel väg och ägna sitt liv åt droger och kriminalitet så är mycket vunnet. Den ”förlorade” skötsamma personen kostar mer under sin livstid än vad det kostar att bygga en fullmåttshall en gång. Vi inom idrotten anser det vettigare att ta förebyggande kostnader som ger möjligheten att ge alternativet frisk verksamhet.

Bygg en fullmåttshall vid varje skola

Idrottens olika förbund vill inför valet 2018 att det en gång för alla tas ett beslut inom kommunen. Från och med 2018 ska endast sporthallar med fullt mått byggas när en skola planerar sin verksamhet. En inventering görs vilka skolor som har elever som bedriver verksamhet från årskurserna 1-9 och som i dag inte kan erbjuda eleverna på dagtid och föreningslivet på kvälls- och helgtid en fullmåttshall. Där det brister byggs en idrottshall med fullt mått under mandatperioden.

ANNONS

Vilka av våra politiska företrädare som under de senaste veckorna under GP-debatt sagt sig vilja jobba tillsammans med idrotten är med och verkar för att beslutet tas?

Kenneth Johansson

hedersordförande Handbollförbundet Väst

ANNONS