Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
6,7 miljoner kronor är för Göteborg en utmärkt start för att hjälpa människor hem. Det är humanism på riktigt och det möter behoven för dem är beredda att återvända, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD). Bild: Pressbilder, Darko Vojinovic/TT
6,7 miljoner kronor är för Göteborg en utmärkt start för att hjälpa människor hem. Det är humanism på riktigt och det möter behoven för dem är beredda att återvända, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD). Bild: Pressbilder, Darko Vojinovic/TT

Ge ensamkommande chansen att återvända till sina hemländer

Kommunen har en pott från staten avsett för asylsökande ensamkommande, på 6,7 miljoner kronor, över. Vi Sverigedemokrater tycker att pengarna ska användas till en human och frivillig återvandring, med möjlighet till finansierad hemresa och hjälp med återetablering, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs stad erhöll i maj 2019 ett statsbidrag för att ensamkommande över 18 år ska kunna bo kvar i sin vistelsekommun. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2019 att fördela pengarna till social resursnämnd så att idéburna organisationer skulle kunna söka medel för sitt arbete med målgruppen. Nämnden fördelade därefter medel vidare till sex frivilligorganisationer för insatser till de ensamkommande. Vid årets slut har social resursnämnd fått pengar över och nämnden har hemställt till kommunstyrelsen att besluta om hur pengarna bäst hanteras för att möta målgruppens behov.

Pengar över

Sedan statsbidraget delades ut har gruppen ensamkommande över 18 år minskat. Många har beviljats uppehållstillstånd för att studera enligt gymnasielagen. Därmed ingår de inte längre i målgruppen asylsökande. Andra har fått avslag på sina asylansökningar och räknas nu som ”papperslösa”. De har inte längre tillstånd att uppehålla sig i Sverige och ska enligt lag lämna landet.

Vad skall Göteborgs stad göra för resterande pengar och hur gör de bäst nytta för målgruppen?

Kommunen har alltså en pott från staten avsett för asylsökande ensamkommande, på 6,7 miljoner kronor, över. Frågan som står att lösa för kommunstyrelsen är: Vad skall Göteborgs stad göra för resterande pengar och hur gör de bäst nytta för målgruppen?

Alliansen har yrkat på att summan bör omfördelas till utbildningsnämnden. MP, V och D har emellertid yrkat på att pengarna skall fördelas ut till de idéburna organisationerna, för att till exempel kunna utöka boendeinsatserna även till de som fått avslag på sina asylansökningar, personer som kommunen inte längre har ansvar för.

Investera i återinvandring

Vi Sverigedemokrater tycker i stället att pengarna ska användas till en human och frivillig återvandring, med möjlighet till finansierad hemresa och hjälp med återetablering. Migrationsverket arbetar enligt denna modell och Göteborgs kommun borde kunna följa Migrationsverkets rutiner och hjälpa dem som är beredda att åka hem.

Sverigedemokraterna har under året yrkat på att kunskapsnivån hos de ensamkommande ska redovisas för att säkerställa att nuvarande utbildning verkligen är ändamålsenlig och på sikt leder till självförsörjning. Vid två tillfällen har förslaget röstats ned av övriga partier. Information som är nödvändig för att utforma en individanpassad och verklighetsförankrad utbildning har alltså inte tagits fram.

En stor skara människor (övervägande män) utan rimliga asylskäl har stannat kvar tack vare en illa genomarbetad lag

Hur får göteborgarna veta om deras skattepengar gjort skillnad för dessa nyanlända? En stor skara människor (övervägande män) utan rimliga asylskäl har stannat kvar tack vare en illa genomarbetad lag. Flera nyanlända som redan har hoppat av gymnasiet kräver nu tak över huvudet och många bor under eländiga omständigheter, ofta i andra hand och under illegala former. Denna lag skapar en dålig livssituation som inte sällan tvingar in en del av dessa unga män i drogförsäljning och prostitution. Hunger, kyla och desperation skapar en ond cirkel som påverkar civilsamhället och skapar otrygghet. Det är hög tid att erbjuda dessa män att få återvända och återetablera sig i sina hemländer.

Det är hög tid att erbjuda dessa män att få återvända och återetablera sig i sina hemländer

6,7 miljoner kronor är för Göteborg en utmärkt start för att hjälpa människor hem. Det är humanism på riktigt och det möter behoven för dem är beredda att återvända. Övriga partier har inte lärt sig vad humanism är. De förvägrar dessa män möjligheten att bygga upp ett liv i sina forna hemländer genom att avslå vårt förslag och kvarvarande belopp går i stället till utbildningsnämnden. Någon utvärdering av skolresultaten, det blir det fortsatt inte tal om. Göteborgs övriga politiker kör på i blindo utan att följa upp eller ta ansvar när människor far illa. I stället låter de den starkt kritiserade gymnasielagen fortsätta äta upp skattebetalarnas pengar.

Jörgen Fogelklou (SD), kommunalråd Göteborg

Agneta Kjaerbeck (SD), ledamot kommunfullmäktige Göteborg