Situationen för de unga som flytt till Sverige har uppmärksammats i flera demonstrationer. Efter sammanbrottet i Afghanistan bör de nu få permanent uppehållstillstånd i Sverige, skriver debattören.
Situationen för de unga som flytt till Sverige har uppmärksammats i flera demonstrationer. Efter sammanbrottet i Afghanistan bör de nu få permanent uppehållstillstånd i Sverige, skriver debattören. Bild: Olof Ohlsson

Ge de afghanska ungdomarna uppehållstillstånd

Med talibaner i Kabul finns inget acceptabelt alternativ till permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap för de afghanska ungdomar som redan befinner sig i Sverige, skriver journalisten och författaren Mikael Thörnqvist.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Sammanbrottet i Afghanistan måste få snabba konsekvenser i Sverige. Under överskådlig framtid kommer det att vara omöjligt att skicka asylsökande tillbaka till Afghanistan. De hazariska ungdomarna som levt i osäkerhet i snart sex år bör därför snarast få besked om permanent uppehållstillstånd.

Limbo är en plats där forna tiders katoliker placerade själar som inte ansågs kvalificerade för vare sig paradiset eller helvetet. Exempel på sådana var odöpta spädbarn och fromma människor som levt i förkristen tid. Limbo har kommit att associeras med något slags evigt tomrum där man visserligen slipper de värsta plågorna men där man heller aldrig kan hoppas på en bättre tillvaro.

ANNONS

På många sätt påminner katolikernas numera avskaffade limbo om den situation som en del av de flyktingar befinner sig i som under de senaste åren kommit till Sverige. Den näst största gruppen – efter syrierna – av asylsökande från 2015 och framåt är afghaner. Bland afghanerna dominerar folkgruppen hazarer, och även i gruppen ensamkommande ungdomar är hazarerna flest.

Flytt från livsfara

Dessa ungdomar har flytt från livsfara i Afghanistan eller från trakasserier i Iran, där de behandlats som paria. I Sverige vill de bygga sin framtid men många har hamnat i asylsökarnas limbo: de får inte vara kvar i landet men kan heller inte utvisas. Andra, mer lyckligt lottade, har fått tillfälligt uppehållstillstånd men lever också med en stor oro för framtiden. Vad händer till exempel vid en förändrad majoritet i riksdagen?

Efter att den islamistiska terroristgruppen talibanerna tagit makten i Afghanistan är det humanitärt omöjligt att skicka tillbaka människor dit under överskådlig framtid. Inte minst gäller det hazarer, som mördas av talibanerna enbart på grund av etnicitet och religion. Hazarer är i allmänhet shiamuslimer medan talibanerna är sunnimuslimer.

Därför är det meningslöst att hålla de unga hazarerna på halster längre. Sverige bör snarast möjligt ge dem permanent uppehållstillstånd, eller ännu hellre svenskt medborgarskap. Det bör dock inte gälla det lilla fåtal som begått allvarliga brott i Sverige. Biter man den hand som föder en får man stå sitt kast.

ANNONS

Ekonomiska skäl

Om inte det humanitära argumentet är tillräckligt, finns det även strikt ekonomiska skäl att ge hazarungdomarna möjlighet att känna sig trygga i Sverige även på mer permanent basis. De har nu utbildats i flera år i vårt land och kommer under resten av sitt liv att betala tillbaka till Sverige om de bara får chansen. De som vill kasta ut dem av ren princip, efter att vi satsat hundratusentals kronor på dem, borde fundera på att söka plats i Ebberöds bank.

Låt mig ta ett privat exempel. Jag har under de senaste åren levt mycket nära fyra unga hazarer, som alla kom hit som tonåringar utan föräldrar. En av dem läser sista året på Chalmers och kommer att delta i utformningen av våra bostäder i framtiden. Han jobbar i en livsmedelskedja på helgerna och under skolloven. En annan har en enda kurs kvar på gymnasiet innan hon tar studenten och kommer sannolikt att påbörja högskolestudier i januari. För närvarande är hon tillsvidareanställd i hemtjänsten efter att ha vikarierat som extraresurs i särskolan och som personlig assistent. En tredje fick tillsvidareanställning på en snabbmatskedja efter bara något år i Sverige. Hon har kommit in på högskolans civilekonomprogram och börjar om någon vecka. En fjärde läser andra året på biomedicinska analytikerprogrammet på högskolan och kommer att analysera svenskarnas prover vid nästa pandemi. Hon har jobbat tre somrar inom vården i Göteborg. Alla fyra har tagit körkort i Sverige.

ANNONS

Orimliga krav

Varför är de inte alla fyra redan svenska medborgare? Varför har de inte ens permanent uppehållstillstånd? Vad mer än de redan åstadkommit kan vi begära efter bara sex år i Sverige och med högst rudimentär skolgång före flykten hit?

Via dessa fyra är jag bekant med många fler hazarer. Alla är, såvitt jag kan bedöma, skötsamma, driftiga och arbetsamma. Mina egna erfarenheter betyder naturligtvis inte att det inte även bland hazarer finns personer som begår brott, vissa av dem grova. Grova brottslingar utan medborgarskap bör utvisas och möter det hinder i form av dysfunktionella regler måste vi ändra dem. Men släng inte ut barnet med badvattnet.

Sentida påvar har insett det omoraliska att döma oskyldiga själar till limbo och har avskaffat tillståndet. Sverige bör skyndsamt göra detsamma och välkomna de afghanska flyktingarna på riktigt

Sentida påvar har insett det omoraliska att döma oskyldiga själar till limbo och har avskaffat tillståndet. Sverige bör skyndsamt göra detsamma och välkomna de afghanska flyktingarna på riktigt. Med talibaner i Kabul finns inget acceptabelt alternativ till permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Mikael Thörnqvist, journalist och författare

ANNONS