För passagerarna är ett uteblivet tåg i bästa fall ett besvär att hantera i vardagen, men i värsta fall, en planerad sommarresa till släkten, vänner eller en konsert som blir inställd. Då är det viktigt att trafiksäkra, klimatsmarta och trygga alternativ finns, och att de kan vara på plats snarast möjligt, skriver debattörerna.
För passagerarna är ett uteblivet tåg i bästa fall ett besvär att hantera i vardagen, men i värsta fall, en planerad sommarresa till släkten, vänner eller en konsert som blir inställd. Då är det viktigt att trafiksäkra, klimatsmarta och trygga alternativ finns, och att de kan vara på plats snarast möjligt, skriver debattörerna. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Ge bussföretagen förutsättningar att rädda sommarens tågstrul

Det senaste året har präglats av stora behov av ersättningsbussar på grund av inställd tågtrafik. Trafikverket har informerat om ett akut behov av underhåll av järnvägen denna sommar och om lokförarbristen, vilket medför att vissa tåglinjer blir inställda eller störda. Men för att bussar på ett effektivt sätt ska kunna ersätta tågtrafiken så krävs det förenklade regler för kör- och vilotider, skriver Marcus Dahlsten och Anna Grönlund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

När tåget stannar eller pendeltåget ställs in ersätts trafiken ofta med buss så att resenärerna ska komma fram tryggt och säkert. Trafikverket har meddelat att trafiken i sommar kommer bli påverkad. Men det är svårare att få fram tillräckligt många bussar – en av orsakerna är stelbenta regelverk. Sveriges Bussföretag anser att det behöver införas en större flexibilitet.

Det senaste året har präglats av stora behov av ersättningsbussar på grund av inställd tågtrafik. Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana medger att problemen kommer att fortsätta under året. Fortsatt har Trafikverket informerat om ett akut behov av underhåll av järnvägen denna sommar och lokförarbristen, vilket medför att vissa tåglinjer blir inställda eller störda.

ANNONS

Infrastrukturminister Andreas Carlson har också uppmärksammat detta genom att bjuda in till ett krismöte om tågstrulet där många resenärer riskerar att bli drabbade i sommar.

Inställd sommarresa

För passagerarna är ett uteblivet tåg i bästa fall ett besvär att hantera i vardagen, men i värsta fall, en planerad sommarresa till släkten, vänner eller en konsert som blir inställd. Då är det viktigt att trafiksäkra, klimatsmarta och trygga alternativ finns, och att de kan vara på plats snarast möjligt. Bussen är därför för många räddningen. Att busstrafiken i sådana lägen fungerar är också viktigt inte minst för besöksnäringen, som är beroende av människors resor fungerar till olika delar av Sverige i semestertider.

Men även busstrafiken brottas med svårigheter att få fram tillräckligt många bussar och förare för att kunna bistå strandsatta tågresenärer. För bussföretagen är det uppenbart att något som förvärrar möjligheterna att ersätta annan trafik är regelverket för kör- och vilotider för busstrafik.

I en situation med personalbrist och ett akut behov av ersättningstrafik medför regelverket för kör- och vilotider att de tillgängliga förarna inte kan säkerställa ett tillräckligt utbud av ersättningstrafik. Detta gäller både reglerna för raster och total körtid. Här kan vi jämföra med det generella undantag som råder från reglerna för kör- och vilotider för snöröjning. Situationen för de som bedriver denna typ av verksamhet kan liknas vid ersättningstrafik med buss. Den kan uppstå plötsligt, och det är av säkerhetsskäl av stor vikt att få igång trafiken med kort varsel.

ANNONS

I en situation med personalbrist och ett akut behov av ersättningstrafik medför regelverket för kör- och vilotider att de tillgängliga förarna inte kan säkerställa ett tillräckligt utbud av ersättningstrafik

Reglerna för kör- och vilotider syftar bland annat till att förbättra trafiksäkerheten, vilket är ett av de mest prioriterade områdena för Sveriges Bussföretag och dess medlemmar. Samtidigt är det inte det enda skyddsvärdet i denna situation. Resenärernas behov av tillgängliga transporter är också en viktig prioritering. I detta läge står dessa skyddsintressen delvis mot varandra, då reglerna om kör- och vilotider begränsar tillgängligheten till ersättningstrafik. Sveriges Bussföretag anser att regelverket bättre behöver beakta denna krock mellan skyddsvärda intressen, och ge en större flexibilitet som tillåter en mer optimal planering av trafiken.

Inte villiga att agera

Vi har fört en dialog med Transportstyrelsen för att få till regler som bättre motsvarar de behov som finns. Transportstyrelsen har tyvärr visat att de inte är villiga att agera.

Myndigheten bär ett tungt ansvar om ingen förändring sker. Sveriges Bussföretag anser att regelverk behöver ge den flexibilitet som krävs för att säkerställa behovet av ersättningsbussar i situationer som inte kunde planeras och där resenärer drabbas. I bussbranschen bistår vi gärna resenärer som drabbats när andra trafikslag inte fungerar, men då behöver vi regelverk som fungerar.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

ANNONS