Ge alla elever ett bemannat skolbibliotek

Både Kungliga biblioteket och skolbiblioteksutredningen har slagit fast att frågan om skolbibliotek är akut - mer än hälften av alla elever har inget bemannat skolbibliotek. Ändå så har ingenting hänt. Detta borde göra alla föräldrar rasande. Nu behöver skolministern göra något, skriver Anna Troberg och Elin Nord, fackförbundet DIK.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bemannade skolbibliotek främjar läs- och språkutveckling. Det bidrar till bättre fantasi, inlevelse och en starkare demokrati. Den som kan tolka och förmedla information kan delta mer aktivt i det demokratiska samhällsbygget. Barn och ungas läsande har rasat under 2000-talet. Politiker, yvs inte slentrianmässigt över digitalisering och ungdomens förslappning. Hitta vägar att ge alla elever ett bemannat skolbibliotek.

Bemannade skolbibliotek leder till bättre måluppfyllnad. Elever som behärskar läsning och språk tar lättare till sig undervisning i alla ämnen. Det ger bättre förutsättningar att uppfylla satta mål. Politiker, skyll inte Pisa-resultat på politiska motståndare. Kroka arm över partigränserna och ge alla elever ett bemannat skolbibliotek.

Har specialistkompetenser

Bemannade skolbibliotek stärker medie- och informationskunnigheten (MIK). Bibliotekarier har specialkompetenser som andra yrken i skolan saknar. Erkänn kompetensen och låt dem lära ut att validera information och källor. Politiker, beklaga er inte över att allmänheten förleds av både knäppgökar och professionella vilseledare. Stärk resistensen genom att ge alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

Många elever har – trots skollagen – inte tillgång till ett skolbibliotek. Mer än hälften saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Det är horribelt med tanke på målet om en likvärdig skola och det breda kunskapsunderlag som finns. Ett “skolbibliotek” utan en utbildad bibliotekarie är inte ett skolbibliotek.

Erkänn kompetensen och låt dem lära ut att validera information och källor

Annika Hirvonen (MP) frågade nyligen skolminister Lina Axelsson Kihlblom om när regeringens förslag om bemannade skolbibliotek kommer. Svaret blev att läsning är viktigt och att skolbibliotek är bra. (Det tycker i princip alla politiker – oavsett parti.) Därefter listades de blygsamma insatser som gjorts de senaste åren. Svaret på frågan uteblev dock. I Biblioteksbladet säger ministern att: ”Det här är en stor och viktig fråga som vi inte kan hasta fram”.

Det är ingen som oroar sig för att politiken ska hasta fram i frågan. De skolbibliotekarier DIK organiserar känner vrede inte oro. Vrede över att inte få sin kompetens sedd och respekterad. Vrede över att behöva kämpa för sitt yrkesmässiga existensberättigande. Vrede över att politiken rör sig framåt med en glaciärs hastighet medan barn och ungdomar berövas de fantastiska möjligheter ett bemannat skolbibliotek ger.

Kära skolministern, det är dags att skrida till handling.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK

Elin Nord, styrelseledamot i DIK, ledamot i Läsrådet och representant i Nationella skolbiblioteksgruppen