Går att gräva ned kraftledningar – om viljan finns

Det är klart att det går att gräva ner kabel om man vill. I Stockholm väljer nätbolagen att gräva ned tidigare 400 kV-luftledningar på flera sträckor. Så varför skulle det inte gå att gräva ner högspänningskabel i Västsverige? skriver Sofia Karlsson och Robert Larsson, LRF.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Elkraftnäten, 23/4 och 29/4

Svenska kraftnät skriver i GP att de välkomnar en debatt. Sedan anklagar de LRF för att komma med alternativa fakta i vårt inlägg.

Svenska kraftnät ifrågasätter i sin replik uppgiften att WHO skulle ha slagit fast att det finns ett samband mellan elektromagnetisk strålning och leukemi hos barn. Internationellt finns det ett stort antal undersökningar som visar att det finns ett samband mellan kraftledningar och cancer hos barn. Det är orsaken till att Danmark och Norge beslutat att agera för att minska strålningen från kraftfält som överstiger 0,4 mikrotesla.

Tillämpar försiktighetsprincipen

ANNONS

EU har rekommenderat medlemsstaterna att tillämpa försiktighetsprincipen. Många länder i Europa har strängare krav än Sverige. Flera regioner i Italien har infört gränsvärden på 0,2 mikrotesla. Det gäller exempelvis skolor, sjukhus och platser där barn vistas mer än fyra timmar per dag. Även provinser i Belgien har infört gränsvärden på 0,2 mikrotesla. Grundar sig alla dessa beslut också på "alternativa fakta"?

I Sverige skriver elsäkerhetsverket att "ett flertal undersökningar visar att det kan finnas ett samband mellan leukemi hos barn och kraftledningar". WHO hävdar att biologiska effekter av akut exponering är säkerställda. Det är väl en orsak till att industrin infört gränsvärden på 0,2 mikrotesla. Stockholms stad har beslutat att införa gränsvärden på 0,2 mikrotesla. Men Svenska kraftnät fortsätter att tillämpa 0,4 mikrotesla. Alla andra har väl fel, och Svenska kraftnät har förstås rätt. Precis som Donald Trump.

Finns andra lösningar

En resa genom landskapet i berörda kommuner som Ale och Kungälv visar att det finns en oro. Särskilt på de platser där det redan finns flera kraftledningsgator.

Ett stort antal kommunpolitiker, i berörda kommuner, ifrågasätter om kraftledningen över huvud taget behöver byggas. Många av de argument Svenska kraftnät använt för att bygga kraftledningen är inte längre aktuella, hävdar de. Några föreslår att staten i stället rustar upp befintliga kraftledningar och ökar kapaciteten på dessa.

ANNONS

Sofia Karlsson

ordförande LRF Västra Götaland

Robert Larsson

regionchef LRF Västra Sverige

ANNONS