Gaming är en framtidsindustri

Bristen på kompetens hämmar svenska spelföretags tillväxt och utveckling. Det behövs mer satsningar på utbildning och forskning. Sänk arbetsgivaravgiften och stimulera investeringar i tidiga bolagsfaser, skriver Jan Lindblom (M) och Peter Hermansson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Sverige har utvecklats till en av världens främsta regioner för framgångsrikt spelskapande. Inom området ”spel” utvecklade svenska spelutvecklare denna industri under 2016 till 12,5 miljarder kronor, med en tillväxttakt i form av en fördubbling på tre år.

Västsverige har halkat efter, vilket dabbar oss som kunskapsregion inom spelindustrin, men även andra områden som använder sig av samma teknik och talang – gamification och visualisering.

Bristen på kompetens hämmar svenska spelföretags tillväxt och utveckling. Det behövs mer satsningar på utbildning och forskning. Sänk arbetsgivaravgiften och stimulera investeringar i tidiga bolagsfaser. En vänligare inställning mot företagande, både lokalt och nationellt betyder också mycket.

ANNONS

Vi måste prioritera morgondagens branscher

Spelutveckling är en intellektuell, konstnärlig, teknisk och affärsorienterat arbete som inte behöver några stora investerare för att utvecklas. Gamification och visualisering är ett tvärvetenskapligt fält som kommer ur spelindustrin men i dag är ett kunskapsfält som används för att skapa inlärning, engagemang och förståelse inom många områden som exempelvis läromedel, finans, e-sport, life science, turism, mode, autonoma fordon och monteringsteknik med robotar.

Satsningar på regionala kluster med inkubatorer, acceleratorer och utbildningar ger fler entreprenörer som startar nya företag. Framförallt Stockholm och Malmö har varit riktigt framgångsrika de senaste åren. Stockholm har nästan 3 000 anställda och över 70 procent av branschen. Malmö har knappt 600 anställda. I Västsverige har Göteborg med Skövde cirka 400. I Västsverige driver Gothia Science Park i Skövde The Game Incubator. Tillsammans med Lindholmens Science Park startade de 2015 en filial av denna inkubatorprocess i Göteborg.

Politiker ska stötta utvecklingen

Politiker och politiska beslut ska stötta utveckling och näringslivet. Hinder och hot mot denna industri är även politiska till sin natur, eller så kan de enkelt avhjälpas med politiska åtgärder som snabbt skulle resultera i ökad sysselsättning och större skatteintäkter. Spelbolagens verksamhet är framgångsrik, och med politisk vilja kan framgången bli ännu större och räcka längre.

ANNONS

Jan Lindblom (M)

ledamot Regionutvecklingsnämnd

Peter Hermansson (M)

ersättare Regionstyrelsen

Västra Götalandsregionen

ANNONS