HEDERSVÅLD. Förbjud religiösa friskolor som har slöjtvång, inför jämställdhets- och sexualundervisning för nyanlända från dag ett och dra in bidrag för samfund som utesluter kvinnor, föreslår Sara Mohammad.
HEDERSVÅLD. Förbjud religiösa friskolor som har slöjtvång, inför jämställdhets- och sexualundervisning för nyanlända från dag ett och dra in bidrag för samfund som utesluter kvinnor, föreslår Sara Mohammad.

Gäller den feministiska politiken bara ”svenskar”?

Regeringen kallar sig för en feministisk regering. Men eftersom man blundar för hedersförtrycket som växer i förorterna, och därmed sviker kvinnorna där, så undrar jag om den här feminismen bara gäller ”svenskar”, skriver Sara Mohammad.

ANNONS

     Sara Mohammad
Sara Mohammad

I går deltog jag i ett panelsamtal i Almedalen med jämställdhetsminister Åsa Regnér (S)som handlade om problematiken med hedersförtryck i Sverige.

Jag och många av mina kamrater flydde från länder där en far som hedersmördar sin dotter (Pela) går fri. Vi flydde från länder där moralpolisen kontrollerar flickors mödomshinna (som inte finns) och där det utgår dödsstraff för ”kyskhetsbrott”.

Vi kom till Sverige där kvinnor får arbeta utan att be sina män om tillstånd, där ungdomars samborelationer är en självklar rättighet – det vill säga om man är svensk.

Men har man ”otur” som vissa grupper av flickor och pojkar som växer upp i våra mångkulturella manliga enklaver, då gäller andra regler. Här domineras offentliga miljöer av män som kontrollerar kvinnors klädsel, könssegregerade undervisningsformer sprider sig, och bara i Rinkeby utförde en gynekolog hundratals oskuldstester, (Kalla Fakta TV4). Många betraktar ”svenskar” och andra sekulära grupper som otrogna/kafirer vilka ”skiljer sig från höger till vänster och har konstiga sexvanor” som Fadime berättade. Flickorna bevakas för att ”inte ta fel väg och bete sig som västerländska horor” som Pelas far beskrev sin förtvivlan.

ANNONS

Växthus för jihadister

Men Pela, Fadime, Abbas och de andra som årligen mördas för att ha vanhedrat familjen är ”bara” toppen av isberget. Länsstyrelsen i Östergötland förser oss med rapporter om hedersförtryckets olika former, Migrationsverket meddelar att de känner till hundratals fall där barn har gifts bort, Socialstyrelsen säger att vi har 19 000 flickor i riskzonen för könsstympning och föreningen Varken hora eller kuvads undersökning visar att en majoritet av bröderna i dessa förorter bevakar sina systrars kyskhet.

Vi har nu ett bibliotek av utredningar, kartläggningar och undersökningar om hur hedersförtrycket ser ut och vet att över 100 000 ungdomar saknar rätten att fritt välja sitt eget liv och partner.

Som ett resultat av segregationspolitiken ser vi nu också att våra manliga enklaver utöver att utöva hedersförtryck mot ungdomar också fungerar som växthus för jihadister. Unga killar (och tjejer) åker till Irak och Syrien för att kriga för ett kalifat och för kvinnors totala underkastelse. Ingen vet hur många som stödjer dessa ungdomars halshuggnings- och våldtäktsutflykter. Det vi ser är en inhemsk politisk islam som våra makthavare inte tar på allvar. Att jaga vuxna terrorister är inget annat än symtombekämpning. Och jihadister hotar inte bara Fadimes frihetslängtande systrar, utan hela samhället.

ANNONS

Men eftersom vi har fått världens första feministiska regering så borde det bli slut på det här nu, tänker jag. Här kommer förslag på vad du kan göra, snälla Åsa Regnér:

Flyktingar som flyr för livet kommer från länder där kärlek utanför äktenskapets ramar anses syndigt eller kriminellt. Några är nog lyckliga för att bli av med oskuldsetiken men många vill importera den.

Därför måste jämställdhets- och sexualundervisning för nyanlända införas från dag ett. I samband med erhållandet av uppehållstillstånd skall ett samhällskontrakt skrivas på där samhällets nya medlem lovar att respektera den svenska jämställdheten, inklusive flickors och homosexuellas rätt till den egna kroppen. Oskuldskravet på ogifta flickor skall skrotas i Sverige. De som bryter sitt löfte och begår hedersbrott bör kunna ställas till svars.

Religion tillhör hemmet

Religiösa friskolor bör stängas. Barn bör undervisas i modern vetenskaplig anda och inte med utgångspunkt i antika dogmer som inte kan ifrågasättas. I religiösa friskolor segregeras barn, och etniska religiösa enklaver uppstår. Gymnasietminister Aida Hadzialic (S) senaste uttalande kring könsapartheid i vissa skolor om att ”vi måste ta en diskussion om religiösa friskolor” är välkommet. Dock har vi inte tid att vänta ytterligare femton år. Vi har ett kompromissförslag:

Stäng bara de religiösa skolorna som praktiserar könsapartheid och slöjtvång. Brott mot barns rättigheter borde inte ”diskuteras” utan stoppas. Lägg till att alla religiösa symboler skall bort från alla skolor. Religion tillhör hemmet i en sekulär demokrati.

ANNONS

Nationalistiska, etniska, manliga föreningar, moskéer och ortodoxa kyrkor lever sina egna liv bortom jämställdhetslagarna, något som har diskuterats i tjugo år, inte minst av Fadime själv.

Demokratiministerns Alice Bah Kuhnke (MP) lovade utredning om hur pengar används i dessa könssegregerade organisationer kommer tjugo år för sent men är välkommen. Vi har ett billigare förslag. Samfund som utesluter kvinnor från den religiösa makten (präst/imam) och samfund som sanktionerar oskuldkravet för ogifta flickor och diskriminerar homosexuella skall inte få erhålla bidrag. Vad finns det att utreda här? Svenska kyrkan skulle stängas om de diskriminerade kvinnorna på samma sätt.

Förortskvinnornas rättigheter underordnas

Det är den här ”välviljans politik”, som stödjer hederskulturens spridning och som måste ta hand om de tragedier och stora kostnader som problematiken medför, som bär skulden för hur situationen ser ut.

Jag hoppas att Åsa Regnér, som sitter i världens första feministiska regering, kommer att säga ja till mina förslag och implementerar dem redan nästa vecka. Annars kommer också jag att gå med känslan av att tiden för det första svenska förortskalifet närmar sig.

Skulle ministern säga nej eller om jag inte får något svar, då får jag be henne om att nyansera begreppet "feministisk regering" och stå för att regeringen är feministisk för svenskar men inte för våra könssegregerade manliga enklaver i förorterna. Här får barn och kvinnors rättigheter underordnas religioner och kulturer även i framtiden. Detta borde då ministern säga öppet. För ”ärlighet varar längst”, har jag lärt mig i Sverige.

ANNONS

Sara Mohammad

grundare av Riks-organisationen GAPF Glöm aldrig Pela och Fadime

ANNONS