Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Arkivbild.  Bild: Olof Ohlsson
Arkivbild. Bild: Olof Ohlsson

Debatt: Göteborg behöver en nordisk plan för infrastrukturen

Göteborg har med sitt strategiska läge särskilt ansvar för att utveckla infrastrukturen i Norden. Stora samarbetsprojekt som ”8 million City” med flera inom OECD har genomförts med Göteborgs aktiva medverkan. I den pågående uppföljningen av översiktsplanen för Göteborg är det viktigt att ett konkret förslag till sträckning av höghastighetsbana mellan Oslo, Göteborg – och Helsingborg finns med, skriver Leif Berholdsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Översiktsplanen för Göteborg bygger på alltför grova generaliseringar för markanvändningen på Hisingen. Hamn- och logistikområden dominerar målbilden. Det är viktiga frågor för Göteborg men Hisingens centrala läge i regionen motiverar en tät blandstad, Logistikstaden med stora lagerbyggnader får inte spoliera möjligheten att ”bygga stad” med miljökvaliteter som havsnära boende erbjuder!

Göteborg skall ta vara på möjligheterna att utveckla både Logistikstadens och blandstadens kvaliteter. Norra Älvstranden med Karlastaden, Kvillestaden och Eriksberg har lagt grunden till en fortsatt utbyggnad av Blandstaden på Hisingen i stråk ut mot Västra Hisingen och utefter Bohusbanan mot Oslo.

Hisingen är outvecklad jämfört med övriga staden och behöver en strukturplan som säkrar en långsiktig tillgång på bostäder och verksamheter. Den pågående förtätningen som ger tillskott i centrala lägen med god tillgänglighet behöver kompletteras med nybyggnadsområden som kan möta marknadens efterfrågan på olika boendeformer.

Behövs ”skelett”

”Pågående Inriktning av stadens utveckling” illustreras i gällande ÖP med stora enfärgade ytor som skall visa innehåll men det saknas en tydlig struktur med stråk och knutpunkter som skall stödja den föreslagna markanvändningen. Det behövs ett ”skelett” som binder ihop staden och pekar på externa samband.

Den senaste skissen för nya ÖP har gått ett steg på den vägen med pilar som antyder möjliga nybyggnadsstråk.

Den pågående dialogen om infrastrukturen i Göteborgsområdet har börjat öppna sig för alternativ som inkluderar Hisingssidan efter lång tids fokusering på Gårda och Evenemangsområdet. Det behövs en förändring av järnvägsstrukturen mot en nordisk plan för att ta vara på möjligheterna. Använd Eu-reglerna för godstrafik på älven och minska därmed lastbilstrafiken på vägarna! Separera gods- och persontrafik på järnväg, det ger ökat utrymme för pendeltrafik till levande samhällen mellan Hisingen och Oslo!

Göteborg och Oslo har tidigare lanserat projektet ”8million city” som skulle placera Göteborg i ett centralt läge i Norden och bryta Oslos isolering från EU. I OECD projektet ”Western Scandinavia” föreslås att de närmast berörda orterna samverkar i en allians för att hitta en framkomlig väg till anslutningar både mot Köpenhamn och Oslo. En sådan inriktning behövs för att hantera västerhavets miljöfrågor och ta vara på områdets kvaliteter som en del av ”8million city”.

Leif Bernholdsson

Arkitekt SAR/MSA