Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förutom att biltransporter står för en stor del av utsläppen av växthusgaser kräver de en omfattande mängd hårdgjord yta i form av vägar och parkeringsplatser. Det behövs betydligt mindre yta för samma antal människor att transportera sig på cykel jämfört med bil, det skulle kunna frigöra plats för träd, parker och grönområden, skriver debattörerna. Bild: 	Martina Holmberg / TT
Förutom att biltransporter står för en stor del av utsläppen av växthusgaser kräver de en omfattande mängd hårdgjord yta i form av vägar och parkeringsplatser. Det behövs betydligt mindre yta för samma antal människor att transportera sig på cykel jämfört med bil, det skulle kunna frigöra plats för träd, parker och grönområden, skriver debattörerna. Bild: Martina Holmberg / TT

Gör det attraktivt för fler göteborgare att ta cykeln

Det har aldrig varit tydligare än nu att vi behöver minska vårt beroende av fossila bränslen. Att satsa på cykling är den billigaste, snabbaste och miljövänligaste infrastruktursatsning som går att göra. Fördelarna är otaliga: klimat, miljö, hälsa samt minskad sårbarhet för såväl extremväder som tillgång på energi och drivmedel, skriver bland andra Kim Weinehammar, Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vårt sätt att leva har lett till katastrofala följder för planeten och det är dags att hantera dem. IPCC:s senaste rapporter konstaterar att situationen är akut; vi måste minska vår klimatpåverkan i snabbare takt. Det har aldrig varit tydligare än nu att vi behöver minska vårt beroende av fossila bränslen. Nu är det mer brådskande än någonsin att staden skapar bättre förutsättningar för större andel resande med cykel. Att satsa på cykling är den billigaste, snabbaste och miljövänligaste infrastruktursatsning som går att göra. Fördelarna är otaliga: klimat, miljö, hälsa samt minskad sårbarhet för såväl extremväder som tillgång på energi och drivmedel.

Mindre sårbar

Två av de största utmaningarna vår stad står inför är dels att minska utsläppen, dels att göra staden mindre sårbar för extremväder. Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap hör Göteborg till det område i Sverige som löper störst risk att drabbas av ras, skred, erosion och översvämning. Förutom att biltransporter står för en stor del av utsläppen av växthusgaser kräver de en omfattande mängd hårdgjord yta i form av vägar och parkeringsplatser. Det behövs betydligt mindre yta för samma antal människor att transportera sig på cykel jämfört med bil, det skulle kunna frigöra plats för träd, parker och grönområden.

Elektrifiering är en otillräcklig lösning eftersom elbilar fortsätter kräva samma yta. De ger dessutom ger upphov till avsevärda mängder utsläpp av koldioxid och miljögifter vid tillverkning. Den största utsläppskällan av mikroplaster i naturen kommer från biltrafikens däckslitage. I Naturskyddsföreningens rapport “Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” från 2019 konstateras att drivmedelsbyte behöver kombineras med ökad andel mer energieffektiva transporter.

Det talas ofta om att prioritera cykel och gång, men den som regelbundet cyklar genom vår stad ser en tydlig motsats

I Trafikkontorets utvärdering av Göteborgs stads trafikstrategi konstateras att det behövs mer omfattande åtgärder för att staden ska uppnå sina mål om att öka andelen hållbart resande. Göteborg uppnår inte sina mål och ligger inte i fas för att göra det. Andelen bilresor minskar inte och cykelns andel ökar för lite. Trafikkontorets utvärdering föreslår bland annat att ta yta ska tas från bilvägar och parkeringar till förmån för cykeln.

Göteborg är en stad med mycket låg andel cykelresor där en majoritet av befolkningen skulle vilja cykla mer enligt Västtrafiks resvaneundersökning 2020. Nästan hälften av alla göteborgare skulle kunna cykla till sitt arbete på mindre än en halvtimme. Endast 9 procent av alla resor görs med cykel i Göteborg. Det talas ofta om att prioritera cykel och gång, men den som regelbundet cyklar genom vår stad ser en tydlig motsats. Bilar kör på raka, flerfiliga vägar medan cyklister och fotgängare ofta samsas på smala remsor som verkar ha blivit över. Potentialen för att göra Göteborg till en bättre cykelstad är alltså stor.

Säkert och bekvämt

Vi tror att cykling kan bli det främsta färdmedlet för resor 2-10 kilometer. Cykling behöver bli säkert, smidigt och bekvämt för fler människor; barn, äldre och funktionsvarierade inkluderade.

Det är dags att våra politiker börjar ta ett helhetsgrepp om cykelinfrastrukturen i hela staden och vågar ge cykeln plats. Men detta vet ju staden redan, eller hur? Det är hög tid att sätta planen i verket och snabba på utvecklingen, för klimatkatastrofen är ett faktum. Vi har inte tid att vänta längre.

Även om klimatet är det allra mest akuta skälet skulle en stadsplanering som prioriterar cykel ge oss en bättre stad. Handen på hjärtat – vem längtar inte efter mindre buller och renare luft? Vem längtar inte efter att kunna röra sig friare i sin närmiljö? Vilken förälder skulle inte tycka att det vore skönt om barnen kunde cykla tryggt i sin närmiljö? Med stadsplanering som ger mer yta för cykel och mindre för biltrafik kan vi uppnå allt detta och samtidigt hantera viktiga klimatutmaningar.

Kim Weinehammar, Stadsplaneringsgruppen Naturskyddsföreningen i Göteborg

Ian Fiddies, Ordförande Cykelfrämjandet i Göteborg