Fungerande sjukvård kräver bättre rustad primärvård

En fungerande primärvård är nyckeln till högre tillgänglighet och kontinuitet i vården. Men då krävs mer resurser. Annars kollapsar primärvården, skriver bland andra läkaren Anneli Vinensjö, SFAM Skaraborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Ett stort antal kollegor publicerade nyligen ett upprop i DN (28/9) för att betona vikten av en fungerande primärvård. Utan ökade resurser kollapsar primärvården var devisen, och vi instämmer. I Västra Götaland är primärvårdens tilldelning inför kommande år endast 5,8 procent, en höjning som i hög utsträckning kommer att ätas upp av en befolkningsökning på 1,3 procent och löneökningar för befintlig personal. I motsats till vad alla befintliga utredningar förordat får vi alltså i Västra Götaland i praktiken mindre resurser för att möta behovet av tillgänglighet och kontinuitet.

Neddragningar. Redan i dag pressas sköterskorna av trycket i telefonen och många läkare antingen flyr specialiteten eller blir sjukskrivna. Patienterna klagar över dålig tillgänglighet och bristande kontinuitet. Vill ni politiker i västra Götaland att vi skall ha en primärvård värd namnet är det dags att satsa nu, medan det fortfarande finns någon fast anställd personal kvar.

ANNONS

Utbildning. Specialister i allmänmedicin är de som har minst möjlighet att vidareutbilda sig, samtidigt som vi skall vara de som uppmärksammar symptom, talande för sjukdomar med elakartat förlopp och ger lugnande besked och adekvat behandling till de som är i behov av det. Trots möjligheter till fortbildning har tyvärr många allmänläkare en såpass pressad situation på sin vårdcentral att det är svårt att komma ifrån. Patienterna kommer alltid först!

Kontinuitet. Kontinuitet efterlyses av såväl patienter som makthavare. Betydelsen av kontinuitet, att ha sin egen doktor, är utomordentligt viktigt för alla patienter med kroniska sjukdomar men kräver tillräcklig tillgång på just distriktsläkare. Ett rimligt antal patienter att ta hand om är en förutsättning för kontinuitet i vården och ett föreslaget antal patienter per 100 procent arbetande läkare är 1 200 personer.

Ett obegränsat antal patienter att ta hand om omöjliggör kontinuitet.

Ett obegränsat antal patienter att ta hand om omöjliggör kontinuitet. Kontinuitet vad gäller läkare och distriktssköterskor är en trygghet för patienterna och möjliggör en god vård med hög kvalitet. I dag tar även nätdoktorer resurser från vårdcentralerna. En nätläkare har ingen möjlighet att läsa journal eller ge kontinuitet. Läkare med anslutning till vårdcentralen skulle däremot kunna gynna kontinuiteten och möjligen öka tillgängligheten.

Nationell plan. Vi instämmer i att det behövs en nationell plan för att lösa primärvårdens problem på sikt. Det är orimligt med en organisation där vården ser olika ut beroende på var du bor. En långsiktig och hållbar strategi är det enda rimliga. I dag ser det tyvärr inte ut så utan varje landsting eller region sätter upp sina egna regler och i Västra Götaland är det krav och kvalitetsboken som styr vad vi skall göra i mångt och mycket – även hur vi skall göra det.

ANNONS

Adminstration. I Göran Stiernstedts utredning ”En god vård” betonades bristen på tillit i vården i dag. I stället för att lita till att professionen gör det den är till för att göra krävs dokumentation av i stort sett allt som utförs, och om det inte dokumenteras finns det inte, det vill säga det vi inte har dokumenterat får vi inga pengar för. Självklart leder det till att vi lägger mer tid på att dokumentera och mindre tid finns därför tillgänglig för patienterna.

Något som verkligen stjäl tid från patienterna är all den administration som läggs ner på sjukskrivningsprocessen.

Något som verkligen stjäl tid från patienterna är all den administration som läggs ner på sjukskrivningsprocessen. Trots att vi, som känner våra patienter väl, intygar att en viss patient inte kan arbeta ifrågasätts det och intyg måste skrivas om och omformuleras för att passa i mallen. Utöver den frustration som både läkare och patient upplever tar det en stor del av den tid vi rimligen borde ägna åt patientmöten.

En ovärderlig kedja. En god tillgänglighet och kvalitet i primärvården är en förutsättning för en god specialistsjukvård. Fungerar inte primärvården kommer allt mer och allt fler att hamna på akutmottagningarna. Att bara satsa på akutmottagningen är att börja i fel ände – en fungerande primärvård minskar behovet av akutsjukvård.

ANNONS

Ännu har vi inte ett nationellt enhetligt system för styrningen av primärvården. I dag har ni, politiker i Västra Götaland, chansen att göra regionen till ett föredöme och en modell för Sverige.

Västra Götaland. Ännu har vi inte ett nationellt enhetligt system för styrningen av primärvården. I dag har ni, politiker i Västra Götaland, chansen att göra regionen till ett föredöme och en modell för Sverige, men hur då?

1. Ge alla specialister i allmänmedicin ett avgränsat uppdrag så att det blir möjligt att prioritera kontinuitet och fast doktor för alla som vill. Det ökar vårdkvaliteten och arbetsglädjen. Detta är en springande punkt för ett hållbart arbetsliv som specialist i allmänmedicin. Utan denna avgränsning kommer vi aldrig att få en fungerande primärvård.

2. Se till att 10-20 procent av arbetstiden ägnas åt fortbildning eller forskning. Gör fortbildning till en obligatorisk del av arbetet och informera alla chefer om vikten av fortbildning.

3. Se till att alla nätdoktorer är anslutna till en befintlig vårdcentral. På det sättet ökar kontinuiteten och resurser kan fördelas till de patienter som mest behöver dem.

4. Se till att det finns resurser att anställa det antal sjuksköterskor och läkare som behövs, men även undersköterskor, biomedicinska analytiker, sekreterare och psykosocial personal för att skapa en god vård för våra patienter. Det är kanske ingen överraskning, men sjukvård kostar pengar och kan aldrig bli lönsam! Det är något vi betalar till i hela vårt yrkesverksamma liv och det är när vi blir sjuka som vi vill få valuta för de pengarna!

ANNONS

Vi som är specialister i allmänmedicin har ett fantastiskt intressant och stimulerande arbete, vi vill kunna erbjuda våra patienter en god vård med hög tillgänglighet och hög kvalitet. Gör det möjligt för oss att erbjuda det!

Anneli Vinensjö

ordförande SFAM Skaraborg, specialist i allmänmedicin, Närhälsan Billingen, Skövde

Margareta Hellgren

sekreterare SFAM Skaraborg, specialist i allmänmedicin, PhD, Närhälsan S:a Ryd, Skövde

Märit Löfgren

ordförande SFAM S:a Älvsborg, ST-läkare i allmänmedicin, Hercules vårdcentral Borås

SFAM – Svensk förening för allmänmedicin

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS