Croonas förslag är återgång till en striktare planekonomisk modell där staten eller kommunen ansvarar för att bygga bostäderna. Medan intentionerna säkert är goda, erbjuder historien oss lärorika exempel på de begränsningar som en sådan modell medför, skriver debattören.
Croonas förslag är återgång till en striktare planekonomisk modell där staten eller kommunen ansvarar för att bygga bostäderna. Medan intentionerna säkert är goda, erbjuder historien oss lärorika exempel på de begränsningar som en sådan modell medför, skriver debattören. Bild: ERIK ABEL / TT

Fult att hoppa på de som satsat och gjort bostadskarriär

Annie Croonas nostalgiska syn på bostadspolitik ignorerar historiska misslyckanden. Det som behövs är att vi kombinerar innovation med erfarenhet för att rätta till bostadskrisen, skriver Nicklas Gretzer (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

8/10 Det är inte ”hårt jobb” som har gett dig din feta bostadsrätt

Croona riktar uppmärksamheten mot ett pressande problem, de utmaningar som unga ställs inför på bostadsmarknaden, men hennes lösningar bygger på en föråldrad syn på hur marknaden fungerar. Croonas förslag är återgång till en striktare planekonomisk modell där staten eller kommunen ansvarar för att bygga bostäderna. Medan intentionerna säkert är goda, erbjuder historien oss lärorika exempel på de begränsningar som en sådan modell medför.

Sverige har under decennier implementerat flera av de lösningar Croona nu föreslår, inklusive omfattande hyresreglering, statliga stöd, stor allmännytta och statlig styrning med komplexa byggregler. Dessa välmenande lösningar, som var avsedda att skapa en mer rättvis bostadsmarknad, har uppenbart resulterat i oavsiktliga konsekvenser, såsom bostadsbrist i städerna och överskott i glesbygden. För en djupare genomgång av hur den svenska bostadsmarknaden mellan 1942 och 1993 snedvreds, av just de lösningar Croona föreslår, rekommenderas varmt Jan Jörnmarks färska rapport för Ratio: ”Rapport nr 25 – Rätt (?) bostäder på fel platser”.

ANNONS

Genom samverkan

För att skapa en fungerande bostadsmarknad krävs en kombination av strategier. Snarare än att enbart förlita sig på gamla metoder, bör vi ompröva och kombinera både offentliga och privata lösningar. Det är genom denna samverkan, och inte genom att envist fortsätta med de gamla lösningarna som försatt oss i vår nuvarande situation, som vi kan hitta en lösning på bostadskrisen.

Croonas felriktade påhopp på dem som satsat och gjort bostadskarriär är inte vackert att se. Många, och jag vill sträcka mig till de flesta, som gjort bostadskarriär har gjort uppoffringar för att ha råd att köpa sin bostad. Att bostadsmarknaden utvecklats som den gjort är inte problemet, problemet är bostadsbristen som kommer av att det inte byggs tillräckligt med bostäder och då främst billiga bostäder på rätt plats. Våra problem på bostadsmarknaden beror främst på den politik som historiskt bedrivits och som Croona nu vill ha mer av, och inte på tidigare prisuppgångar på befintliga bostadsrätter. Tvärtom är de stora prisuppgångarna en effekt av den usla bostadspolitik som förts i decennier.

Låt oss gå framåt tillsammans, med både hjärta och hjärna

Vi är alla överens om att det är dags att ta tag i bostadsfrågan. Men för att göra det krävs inte bara känsla, utan också en kritisk granskning av tidigare lösningar och deras effekter. Låt oss gå framåt tillsammans, med både hjärta och hjärna. En stegvis avreglering av hyresmarknaden, en minskning av allmännyttans dominans, en utförsäljning av kommunal mark och förenklade regler för nybyggnation är vägen framåt.

ANNONS

Nicklas Gretzer (M), fritidspolitiker i Göteborg

ANNONS