David Lega (KD), oppositionsråd Göteborg
David Lega (KD), oppositionsråd Göteborg

Fritidspeng kan ge alla barn en aktiv fritid

Att regeringens tog bort fritidspengen var fel. Vi vill fortsätta denna satsning och utöka den ytterligare för att barn i ekonomiskt utsatta familjer ska få en aktiv fritid under hela året, skriver David Lega (KD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>David Lega </strong>(KD)
    <br> oppositionsråd Göteborg
   </br>
David Lega (KD)
oppositionsråd Göteborg

Alla barn ska ha chansen att utveckla sina intressen och talanger. Men vissa sporter och aktiviteter kan kosta för mycket för ekonomiskt utsatta familjer. Därför är det mycket olyckligt att den rödgröna regeringen valde att ta bort fritidspengen som KD drev igenom i Alliansregeringen.

Fritidspengen riktade sig till barn i årskurs 4–9 som lever i hushåll som har haft försörjningsstöd i minst sex månader. Summan uppgick till högst 3 000 kronor per barn och år och täckte faktiska utgifter för deltagande i regelbundna fritidsaktiviteter.

Från vänsterhåll talades det om förnedrande allmosor och om återinförande av Fattigsverige. Det är olyckligt att en del på vänsterkanten ser det som fult att tillfälligt behöva stöd och som förnedrande att ta emot hjälp. Det är inget som speglar en människas värde eller förmåga att bidra till samhällsutvecklingen.

ANNONS

Hamnar i utanförskap

De rödgrönas beslut drabbar många barn, som hamnar i ett utanförskap när de nu saknar möjlighet att följa med sina kompisar till exempelvis innebandyträning eller simläger. En fritidspeng är viktig för att fler barn ska känna gemenskap och delaktighet, men också för pojkars och flickors fysiska välmående.

KD håller därför med Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Föreningen Sveriges socialchefer och andra remissinstanser att regeringens borttagande av fritidspengen var fel. Vi vill fortsätta med denna satsning och utöka den ytterligare för att stärka möjligheten för barn i ekonomiskt utsatta familjer att få en aktiv fritid under hela året, även under sommarlovet. Vi valde därför att satsa 200 miljoner kronor för att återinföra och utöka fritidspengen i vår budget.

Genom en fritidspeng får alla barn chansen till en intressant och utvecklande fritid, gemenskap och delaktighet. Det kan vara skillnaden för hur ett barn med svårigheter i barndomen klarar sig i skolan och i livet.

David Lega (KD)

oppositionsråd Göteborg

ANNONS