Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker.
Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker.

Friare handel helar Europa

För mig är EU-samarbetet av grundläggande betydelse för fred, stabilitet och välstånd i framtidens Europa. Nyckeln till allt detta är bättre villkor för företagande och en flexiblare arbetsmarknad, skriver Anna Maria Corazza Bildt (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Jag kom in i politiken som en fredsarbetare och företagare och har sedan 2009 haft förmånen att representerar Sverige och Moderaterna i Europaparlamentet. För mig är EU-samarbetet av grundläggande betydelse för fred, stabilitet och välstånd i framtidens Europa. Här uppe i det fredliga Norden märks det kanske mindre, men i andra delar av Europa ligger historiens motsättningar inte långt under ytan. Släpps nationalismens krafter fria riskerar blodet att åter börja flyta.

Det var en kamp med regler och byråkrati som gav mig en erfarenhet som väglett mycket av mitt arbete för att förbättra företagandets villkor.

Mina år mitt i kriget på Balkan är en erfarenhet jag alltid kommer att bära med mig. Den som upplevt krig glömmer aldrig vikten av att ständigt värna fred och frihet.

ANNONS

När jag kom till Sverige direkt från Sarajevo tillhörde jag dem som var tidiga med att starta e-handel. I mitt fall för italiensk mat. Det var en kamp med regler och byråkrati som gav mig en erfarenhet som väglett mycket av mitt arbete för att förbättra företagandets villkor. Min familj har drivit företag i generationer. Jag vet vad företagande är – och jag vet av egen erfarenhet hur viktigt arbetet mot krångel och onödiga regler är. Ofta fick jag ägna mer tid åt blanketter än åt kunder.

Under mina år i utskott för den inre marknaden har jag kämpat mot överreglering och för ett regelverk som är gränslöst, enkelt och rättssäkert. Den europeiska marknaden måste vara den naturliga hemmamarknaden för svenska företag.

Jag är stolt över att ha haft ansvaret för Europaparlamentets arbete med fria dataflöden över gränserna. Vi har nu skapat den femte friheten på den gemensamma marknaden. Det öppnar nya och bättre möjligheter. Nu måste nu också vi få in detta i EU:s globala handelsavtal.

Vi måste få en arbetsmarknad som är mer flexibel och mer öppen, mot världen. Vi ska välkomna dem som vill komma hit för att arbeta för vårt företagande och vår framtid.

Under mina år i Europaparlamentet har jag också rest runt i vårt Sverige för att träffa företagare och lyssna på deras erfarenheter. Det finns en innovationskraft och ett nyföretagande som gör mig optimistisk om framtiden.

ANNONS

Men många som jag träffar talar också om kompetensbristen. Vi måste få en arbetsmarknad som är mer flexibel och mer öppen, mot världen. Vi ska välkomna dem som vill komma hit för att arbeta för vårt företagande och vår framtid.

Jag kämpar för att få fortsatt förtroende att företräda Sverige och Moderaterna i Europaparlamentet. Jag tror att mina tio år av erfarenhet där är en viktig tillgång, inte minst när det gäller att bygga broar till andra länder, men jag tror att mina år av erfarenhet som företagare och fredsarbetare dessförinnan är ändå viktigare. Det är de erfarenheterna som ger mig mina starkaste drivkrafter!

Det finns mycket att göra - och jag hoppas få vara med och göra det!

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Europaparlamentariker

ANNONS