Annika Strandhäll (S), socialminister
Annika Strandhäll (S), socialminister

Fria människor kräver tryggare Europa

EU kan inte bara handla om en fri marknad, den ska handla om fria människor. Ökad arbetslöshet, försämrade arbetsvillkor och minskad tillit är därför frågor vi måste möta och lösa, skriver Annika Strandhäll (S).

ANNONS
|

    <strong>Annika Strandhäll </strong>(S),socialminister
Annika Strandhäll (S),socialminister

Kära göteborgare. Tack för att vi får låna er stad. Göteborg är också min stad, jag är född och uppvuxen i Bergsjön. Jag bodde i Göteborg fram till 2010 och förstår den oro som många känner inför den här typen av möten. Till er vill jag berätta varför vi i dag välkomnar Europas stats- och regeringschefer till Göteborg. De sociala frågorna är centrala när vi bygger framtidens Europa. Den Europiska unionen kan inte bara handla om en fri marknad, den ska handla om fria människor.

Europa har det senaste decenniet drabbats av både en finans- och en migrationskris, av ökad arbetslöshet och försämrade arbetsvillkor och därmed av minskad tillit. Det är någonting vi måste möta. På EU-toppmötet kommer vi att prata om hur vi ser till att EU handlar om människornas Europa. Om hur vi ser till att säkra rätten till utbildning, trygga anställningar och tillgång till sjukvård av god kvalitet.

ANNONS

I Sverige såväl som i Göteborg arbetar vi för att öka jämlikheten. I Sverige har alla rätt till utbildning, stöd att hitta jobb och till medbestämmande på arbetet. Att principer som redan i dag finns på Sveriges arbetsmarknad också ska råda i andra EU-länder är bra.

Ett steg i rätt riktning är diskussionen om förbättringar av utstationeringsdirektivet, reglerna som gäller för de EU-medborgare som åker och jobbar i andra länder. För oss är det självklart att de som jobbar på samma arbetsplats ska ha samma rättigheter, oavsett varifrån man kommer.

Hotar tryggheten

När det gäller minilöner är vi inte överens inom EU. Vi tror på den svenska modellen där arbetsgivare och fackförbund kommer överens, inte på lagstadgade lägstalöner som lätt blir ett tak i stället för ett golv. Vi hör samma argument från borgarna i Sverige. De vill sänka lönerna, vilket är ett hot mot tryggheten på vår arbetsmarknad. Ingen ska behöva få mindre betalt än vad kollegan för samma arbetsuppgifter.

Ett socialt Europa handlar inte om att EU ska styra mer, det handlar om att varje medborgare ska få bättre livs- och arbetsvillkor. Det finns ingen lösning som passar alla, men vi står inför gemensamma utmaningar och alla länder måste ta ett ansvar. Ett jämlikt samhälle med rättvisa jobb och tillväxt är möjligt, såväl för göteborgare som för alla européer. Om detta ska vi tala i dag, och förhoppningsvis ta viktiga steg på vägen. Tack för att Europa får låna Göteborg för att ha dessa viktiga samtal.

ANNONS

Annika Strandhäll (S)

socialminister

ANNONS