Fred i Mellanöstern är ingen IKEA-möbel

2014 svarade Israels dåvarande utrikesminister Avigdor Liberman att Sveriges regering måste förstå att situationen i Mellanöstern är mer komplicerad än att montera ihop en Ikeamöbel. Sveriges synssätt på konflikthantering tycks inte ha ändrats sedan dess skriver Martin Blecher, generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

24/5 En fredlig framtid i Israel och Palestina kräver politiskt mod

Socialdemokratin tycker om att prata om begrepp som internationell rätt, väl medveten om att detta begrepp är ganska omfattande och att det finns flera skolor inom begreppet som sådant. Dock får aldrig betraktaren veta det.

Annika Strandhäll med flera upprepar gamla mantran men ingen tycks ha lösning på det faktum att Hamas styr Gaza och alla försök till att avväpna rörelsen har misslyckats. Likaså saknar politikerna svar på hur det gick med världssamfundets löften om att avväpna Hezbollah i Libanon och Syrien.

Mästrande ton

Naturligtvis är det enkelt för Annika Strandhäll att inta en mästrande ton om vad som borde göras i regionen. Hon själv har ju aldrig upplevt krig och lever i världens mest fredligaste region. Nedan listar jag fem ganska betydande anledningar till varför Annika Strandhälls utspel tyvärr förblir en illusion:

ANNONS

1) Finns ingen fredsmäklare

USA anser inte att tiden nu är kommen för en fredsprocess. Joe Biden upprepade det senast under söndagen. USA har varit avgörande i fredsavtalen med Egypten, Jordanien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Marocko och Sudan

2) Det finns ingen israelisk regering

Israel har varit i valkaos sedan december 2018 och gått igenom fyra val. Det finns en möjlighet att oppositionen till Benjamin Netanyahu lyckas bilda regering. Denna regering skulle i sådana fall sakna nödvändigt konsensus för ett fredsavtal.

3) 1967 års stilleståndslinjer är ett stort hinder

Palestinierna insisterar på ett geografiskt område i närheten av 1967 års stilleståndslinjer. Även om denna hållning har brett stödd internationellt är det förmodligen bara tre israeliska partier i nuvarande parlamentet som stödjer sådan utgångspunkt.

4) Avsaknad av ett enat palestinskt ledarskap

Det är inte bara Israel som inte har stabil regeringsstyre. Palestinierna höll val senast 2006 och valen som skulle hållas nu ställdes in då Mahmoud Abbas riskerade förlora Västbanken (han har redan förlorat Gaza). Den palestinska myndigheten har varit delad sedan Hamas, i en blodig kupp, tog makten i Gaza och uteslöt palestinska myndigheten från området. Alla försök till enighet har misslyckats.

5) Gazakriget stärkte Hamas

Annika Strandhäll med flera missar att det framgår i Hamas program att Israel ska förintas. Det är inte en liten sak att utelämna för politiker när man skriver en debattartikel.

ANNONS

Hamas, som stöds av iranska medel, anses vara en terrorgrupp av aktörer som USA, EU, Kanada och Australien.

Det senaste Gazakriget, även känt som "Operation Guardian of the Walls", gav Hamas ett lyft politiskt såväl som militärt.

Beslutet från viktiga internationella aktörer att försöka avväpna Hamas och att öka den palestinska myndighetens ställning kunde inte komma i ett svårare ögonblick.

Beslutet från viktiga internationella aktörer att försöka avväpna Hamas och att öka den palestinska myndighetens ställning kunde inte komma i ett svårare ögonblick.

En fredsprocess är den bästa lösningen på frågan om Gaza, men Hamas är fortfarande ett av de viktigaste hindren. Det internationella samfundet måste först ta reda på om det kan neutraliseras innan de tror att någon fredsprocess kan vara möjlig.

Annika Strandhäll med flera har rätt. Det krävs politiskt mod. Att i en debattartikel utelämna vitala komponenter är inte beviset på sådant mod. Det är ren populism.

Martin Blecher, generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige-Israel

ANNONS