Sammantaget innebär regeringens budget en förstärkning av utbildning och forskning i Sverige. För exempelvis Chalmers innebär detta ett substantiellt tillskott i tilldelade medel. Responsen på regeringens ingenjörssatsning har varit mycket positiv, såväl från akademin som näringslivet, skriver debattören.
Sammantaget innebär regeringens budget en förstärkning av utbildning och forskning i Sverige. För exempelvis Chalmers innebär detta ett substantiellt tillskott i tilldelade medel. Responsen på regeringens ingenjörssatsning har varit mycket positiv, såväl från akademin som näringslivet, skriver debattören. Bild: Foto: Fredrik Persson

Förvånande att regeringens stora satsningar på ingenjörer får kritik

Sanna Wolk kritiserar regeringen för nedskärningar inom forsknings- och utbildningspolitiken. Det ger en missvisande bild. I själva verket genomförs nu en historisk utbyggnad av ingenjörsutbildningar och regeringen ökar takten i den gröna omställningen, skriver utbildningsminister Mats Persson (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

13/10 Regeringens tal om kunskapsnation klingar falskt

Sverige är ett ingenjörsland. Vårt välstånd är i mångt och mycket byggt på duktiga ingenjörer, naturvetare och tekniker. De gamla industriföretag som byggde Sveriges välstånd byggdes av ingenjörer. När nu Sverige och världen ska möta den gröna omställningen ökar behovet av tekniska kunskaper. Vi behöver se till att fler har kompetens att arbeta i batterifabriken, i vindkraftsindustrin eller trådlös kommunikation.

Därför genomförs nu en historisk satsning på ingenjörsutbildningar. Under de närmaste åren bygger regeringen ut ingenjörsutbildningarna, inte minst med fokus på den gröna omställningen. För första gången på 15 år höjs nu ersättningen till lärosäten för studenter som går tekniska utbildningar. Det betyder i klartext fler lärarledda timmar för studenterna på Chalmers och andra tekniska högskolor eller för studenten som läser till mattelärare. Genom högre kvalitet i utbildningen kommer avhoppen på utbildningarna bli färre. Det vinner vi alla på.

ANNONS

Ligga i framkant

Regeringen gör också riktade satsningar på forskning inom såväl batteriforskning för den gröna omställningen och 6G-teknologi inom nästa generations mobilnät. På så sätt kan Sverige ligga i framkant i den tekniska utvecklingen. Sammantaget innebär regeringens budget en förstärkning av utbildning och forskning i Sverige. För exempelvis Chalmers innebär detta ett substantiellt tillskott i tilldelade medel. Responsen på regeringens ingenjörssatsning har varit mycket positiv, såväl från akademin som näringslivet. Därför är jag mycket förvånad över Sanna Wolks påstående om visionslöshet.

På en punkt ska jag dock ge Sanna Wolk rätt. Det är riktigt att regeringen gör tuffa prioriteringar och inte lovar allt till alla. Vi är tydliga med att administrationen behöver minska för att ge plats åt universitetens kärnuppdrag. Offentlig sektor har fått en administrations- och dokumentations-sjuka som både leder till ökade kostnader och tar livet av de anställdas forsknings- och lärolust.

Det är riktigt att regeringen gör tuffa prioriteringar och inte lovar allt till alla

Vidare arbetar regeringen med att förbereda forsknings- och innovationsproposition för att på så sätt ta ut färdriktningen för statens framtida satsningar. Därtill tas det nu för första gången fram en STEM-strategi (science, technology, engineering and mathematics). Denna strategi omfatta hela utbildningssystemet, från förskola till och med forskarutbildningen och kommer stärka Sverige som kunskapsnation och ingenjörsland.

Att i tuffa ekonomiska tider ändå kunna presentera satsningar visar hur mycket vi prioriterar högre utbildning och forskning. Jag ser fram emot att vidare diskutera framtida satsningar med Wolk. Det finns mer att göra.

ANNONS

Mats Persson (L), utbildningsminister

ANNONS