Tre av fyra nya jobb skapas i tjänstesektorn, där städ- och servicebranschen är en av de viktigaste branscherna som bryter långtidsarbetslöshet, skriver debattören.
Tre av fyra nya jobb skapas i tjänstesektorn, där städ- och servicebranschen är en av de viktigaste branscherna som bryter långtidsarbetslöshet, skriver debattören. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Försvåra inte för städföretag att anställa personer från utlandet

Städ- och servicebranschen skapar en enorm samhällsnytta, men för att företagen ska våga satsa under tuffare tider måste politikerna genomföra företagsvänliga reformer som stödjer seriösa aktörer i städ- och servicebranschen, skriver Jessica Forss Katz Almega Serviceföretagen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi befinner oss i en mycket orolig tid. Pandemiåren var tuffa men underströk behovet av professionell städning. Krigsutbrottet i början av året har fört med sig osäkerhet och ökade kostnader när det gäller el, drivmedel och material. Oroliga tider drabbar såklart företagen, inte minst inom tjänstesektorn.

Städ- och servicebranschen är en viktig sysselsättnings- och integrationsmotor. Tre av fyra jobb skapas i tjänstesektorn, där städ- och servicebranschen är en av de viktigaste branscherna som bryter långtidsarbetslöshet.

Städ- och hemservice är också bland de vanligaste ingångsyrkena för nyanlända kvinnor i utsatta områden och en viktig bro in till övriga arbetsmarknaden. Nästan två tredjedelar av branschens anställda är utrikes födda och av samtliga privatanställda är 64 procent kvinnor.

ANNONS

Branschens betydelse

Under pandemiåren kom dessutom allt fler nyrekryteringar från andra branscher, vilket vittnar om branschens betydelse även under svåra tider. Men för att fortsätta vara en betydande jobbmotor måste lågkonjunkturens effekter vägas upp av politisk handlingskraft.

I det här läget är det viktigt att politiker inte lägger fram förslag som försvårar eller fördyrar, utan förenklar för företagen att verka och investera i sina verksamheter och medarbetare. Med företagsvänliga reformer kan företagen klara sig ur den här svåra tiden. Samhällsvinsten är enorm, särskilt för enskilda företagare, medarbetare och kunder, men också för att bidra till att hushålla med skattebetalarnas pengar.

De partier som nu förhandlar om att bilda regering har redan aviserat att man kommer öka incitamenten till jobb, men samtidigt finns bland annat en riksdagsmajoritet för att ytterligare reglera inkomstnivåer för arbetstillstånd.

Höga inkomstkrav kommer ytterligare försvåra rekryteringen till bristyrken i våra branscher. Almega Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med 1 300 företag som verkar för en seriös städ- och servicebransch.

Gynna seriösa företag som har kollektivavtal – som grund för att bevilja rut-avdrag och i val av leverantörer vid upphandling

För att serviceföretagen ska kunna fortsätta växa och vara Sveriges jobbmotor krävs tre reformer:

– Sänk skatten på arbete och arbetsgivaravgifterna – då kan och vågar företagen anställa trots oroliga tider

– Låt oss sköta vår egen rekrytering från utlandet – höj inte inkomstkravet för arbetstillstånd och inför inte arbetsmarknadsprövningar för bristyrken

ANNONS

– Gynna seriösa företag som har kollektivavtal – som grund för att bevilja rut-avdrag och i val av leverantörer vid upphandling

Vi ser fram emot en mandatperiod med politisk vilja och handlingskraft att bidra till förbättrade villkor för företagen.

Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen

ANNONS