Att sluta transportera är inget alternativ om vi inte drastiskt vill försämra vår levnadsstandard givet vår låga grad av självförsörjning av bland annat livsmedel. Vad vi behöver är förnybar el och det snabbt, skriver debattören.
Att sluta transportera är inget alternativ om vi inte drastiskt vill försämra vår levnadsstandard givet vår låga grad av självförsörjning av bland annat livsmedel. Vad vi behöver är förnybar el och det snabbt, skriver debattören. Bild: Henrik Brunnsgård

Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?

För att ersätta de 200 miljoner ton olja/diesel som årligen används av världshandelsflottan med elektrobränslen så behöver man ungefär 5500 TWh/år av förnybar el för dess produktion, vilket är 54 procent mer än vad som i dag produceras i hela världen. Detta motsvarar cirka 800 kärnkraftverk eller 580 000 landbaserade vindkraftverk. Förstår samhället hur den här omställningen ska ske, skriver Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Alla branscher står inför en stor utmaning att säkerställa sitt behov av fossilfri eller förnybar el, så även sjöfarten. För branschen är detta kanske en ännu större utmaning än för andra delar av samhället eftersom elen behöver omvandlas till energibärare som kan lagras ombord för längre resor där batteriers kapacitet inte är tillräckligt. För sjöfarten omnämns ofta gröna elektrobränslen som lösningen. Den internationella branschorganisationen Intertanko, som representerar rederier inom tanksegmentet, har räknat ut att för att ersätta de 200 miljoner ton olja/diesel som årligen används av världshandelsflottan med elektrobränslen så behöver man ungefär 5500 TWh/år av förnybar el för dess produktion, vilket är 54 procent mer än vad som idag produceras i hela världen. Detta motsvarar cirka 800 kärnkraftverk eller 580 000 landbaserade vindkraftverk.

ANNONS

Andra transportlösningar

Den svenskägda handelsflottan utgör mindre än 0,5 procent av den globala handelsflottan men kommer ändå behöva elproduktion motsvarande 3-4 kärnkraftverk eller 2-3000 vindkraftverk.

Kan man då inte bara sluta använda sjöfarten? Eller ransonera den? Att inte använda sjöfarten skulle innebära att merparten av Sveriges export och import får hitta andra transportlösningar. Värt att notera i detta sammanhang är att 90 procent av alla varor till och från Sverige idag transporteras med fartyg enligt myndigheten Trafikanalys.

Att sluta transportera är inget alternativ om vi inte drastiskt vill försämra vår levnadsstandard givet vår låga grad av självförsörjning av bland annat livsmedel. Vad vi behöver är förnybar el och det snabbt. Politiker och makthavare måste förstå att vi måste få fram den fossilfria elen nu. Eftersom dagens produktion långt ifrån täcker efterfrågan riskerar vi konflikter om den gröna elen mellan olika aktörer. Det behövs därmed någon form av prioriteringssystem så att de förändringar som påverkar klimatet mest äger rum så att vi minskar utsläppen så snabbt och så mycket som möjligt.

Eftersom dagens produktion långt ifrån täcker efterfrågan riskerar vi konflikter om den gröna elen mellan olika aktörer

Vi vet att det är möjligt med en förändring och sjöfartsbranschen gör vad man kan för att minska klimatavtrycket, främst genom att energieffektivisera. Eco-driving används inom sjöfarten, nya fartyg som beställs med ny design och teknik är avsevärt mer energieffektiva än tidigare generationer, alternativa drivmedel och energibärare som batterier, metanol, vätgas, naturgas, biogas och vind testas av den svenska sjöfarten, allt i syfte att bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan. Detta kostar i både tid och pengar men som merparten av transportköparna eller konsumenterna helst vill slippa betala för, speciellt inte i tider med hög inflation och stigande räntor.

ANNONS

Uppmanar regeringen

Vi inom sjöfartsbranschen i Sverige arbetar ständigt med att minska vårt klimatavtryck och har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 för internationell sjöfart och 2045 för nationell sjöfart, i linje med Sveriges klimatmål. Men vi ställer oss frågande till om samhället verkligen förstår vad som krävs för att så ska ske? Därför uppmanar vi nu den nya regeringen att:

- Öka produktionen av förnybar el och framdrivningsmedel

- Öka hastigheten i utbyggnaden av förnybar el och förnybara bränslen.

- Öka medel till forskning och innovation inom området generellt och till sjöfarten i synnerhet.

- Gynna de aktörer som går före i utvecklingen. I Sverige testas bland annat bränslen som metanol, vätgas, vind och biogas. Det är helt centralt att dessa aktörer inte lämnas i ett läge där de inte vinner på dessa satsningar.

-Investera intäkterna från EU:s handelssystem med utsläppsrätter till sjöfartens energiomställning (i vilken sjöfart kommer ingå från 2024).

Sjöfarten blir gärna fossilfri redan nu men avsaknaden på förnybara och fossilfria drivmedel gör det omöjligt och vi är helt beroende av att produktionen av dessa tar fart, både i Sverige och globalt. Vad vill den nya regeringen och resten av riksdagen? Vad vill resten av samhället? Från branschens sida ser vi fram emot att arbeta tillsammans för att realisera omställningen.

ANNONS

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor, Svensk Sjöfart

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS