Att Lärarförbundet skulle ha ett grepp om Förskoleupproret är rent löjeväckande. Däremot har vi ett samarbete och för en dialog, skriver Förskoleupproret.
Att Lärarförbundet skulle ha ett grepp om Förskoleupproret är rent löjeväckande. Däremot har vi ett samarbete och för en dialog, skriver Förskoleupproret.

Förskoleupproret: Vi kommer att lyckas

Madeleine Lidman och Susanne Nyman Furugård har rätt angående problembeskrivningen i förskolan. Däremot är påståenden om Lärarförbundets och Förskoleupprorets relation helt tagen ur luften, skriver Annica Järking, Anki Jansson och Katrin Nörthen, Förskoleupproret.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Förskoleupproret, 28/5

Först vill vi rikta ett tack till Madeleine Lidman och Susanne Nyman Furugård för att ni lyfter Förskoleupproret i en debattartikel. På så vis har ni synliggjort för oss att det finns missförstånd och okunskap kring Förskoleupprorets syfte och mål. Vi ges nu chansen att förklara Förskoleupprorets agenda.

Ja, förhoppningarna är stora. För länge har förskolepersonal varit tysta och tagit till sig arbetsuppgifter utan att någon annan tagits bort. Därtill har successivt barn lagts till. Det håller naturligtvis inte i längden. Förskoleupproret har nu äntligen väckt ett hopp och en framtidstro. Det måste vi ha för att kunna forcera och komma vidare. Hoppet hos alla inblandade är starkt.

ANNONS

Kraven som räknas upp i Lidmans och Nyman Furugårds artikel stämmer. Liksom att varningar från olika instanser genom åren. Det är också sant att flera upprop har startats under årens lopp för att påvisa bristerna. Men för att få till en förändring måste vi ha ett starkt, tydligt och smalt fokus och ett slutmål. Till det kommer tålamod och en åsnas envishet. Förskoleupproret har alla dessa ingredienser. Vi har ett tydligt syfte som ger oss kartan och vi har ett tydligt mål att rikta kompassen mot.

Räcker inte att vara nöjd

En hel del är nöjda med förskolan. För vi har en personalstab som är kunnig och professionell. Som också har goda relationer med vårdnadshavare. Men det räcker inte med att vara nöjd. Barnen behöver fortfarande omsorg och vägledning i sitt utforskande av utbildad personal. Förskolan behöver fortfarande utvecklas och förbättras. För situationen är allvarlig. Därav #pressatläge.

Lärarförbundets och Förskoleupprorets relation är helt tagen ur luften och med vidlyftig fantasi lyfts den till en märklig saga. Lärarförbundet har aldrig någonsin ens haft en åsikt om vad vi får lyfta i gruppen eller inte. Våra regler för gruppen är anpassade till vår, och enskilt vår egen, agenda: att diskutera förskolans utveckling. Att Lärarförbundet skulle ha ett grepp om Förskoleupproret är rent löjeväckande. Däremot har vi ett samarbete och för en dialog.

ANNONS

Att dessutom påstå att Lärarförbundet skulle uppmana sina medlemmar att demonstrera mot sina arbetsgivare är tecken på okunskap hos skribenterna om Förskoleupprorets syfte. Förskoleupproret vill få till en förändring på riksnivå. Vi vill få till stånd en systemförändring av hur förskolan i dag styrs. Vårt mål är att få till en blocköverskridande överenskommelse på riksnivå. Alltså är vi inte ett uppror mot våra arbetsgivare. Vi vill ha dialog och samtal med makthavare för att tillsammans lösa problemen i systemet.

Förskoleupproret är partipolitiskt obundet.

Vi kommer att lyckas

Vad gäller tystnadskulturen som Lidman och Nyman Furugård tar upp klargör vi nu: Förskoleupproret driver förskolefrågor. Vi håller vårt fokus. Därför kommer vårt uppror att lyckas. Till skillnad från dessa två, som ägnar en hel artikel åt att skriva om andra och endast de sista 11 raderna till vad de själva vill, pratar vi om vad vi vill uppnå. Förskoleupproret tar också avstånd från skuldbeläggande av vårdnadshavare, varför vissa trådar stängts eller tagits bort.

Avslutningsvis, hur menar artikelförfattarna när de påstår att uppror måste ”kopplas fria från de som står de ansvariga alltför nära”? Det är väl ändå de ansvariga vi behöver ha en dialog och samarbete med för att förändring ska ske? Det är ytterligare en anledning till att Förskoleupproret kommer att lyckas: vi är en gräsrotsrörelse som går vår egen väg och gärna lyssnar till beslutsfattare och makthavare. I samtalet, och endast där, kan förändring ske.

ANNONS

Annica Järking, Anki Jansson och Katrin Nörthen

Förskoleupproret

ANNONS