Sju av tio studenter bor i en stad med allvarlig bostadsbrist, enligt Sveriges Förenade Studentkårers bostadsrapport 2023. Vi behöver inte sämre bostäder, utan fler. Vi har sett att de tidigare försämringarna av kvaliteten på studentbostäder inte har lett till ett ökat byggande. Det finns ingen anledning att försämra dem ännu mer, skriver debattören. Bilden är en genrebild.
Sju av tio studenter bor i en stad med allvarlig bostadsbrist, enligt Sveriges Förenade Studentkårers bostadsrapport 2023. Vi behöver inte sämre bostäder, utan fler. Vi har sett att de tidigare försämringarna av kvaliteten på studentbostäder inte har lett till ett ökat byggande. Det finns ingen anledning att försämra dem ännu mer, skriver debattören. Bilden är en genrebild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Försämrade lägenheter löser inte bristen på studentbostäder

Nyligen presenterade Boverket resultatet av sitt regeringsuppdrag att föreslå lättnader på byggkrav för studentbostäder. Den största förändringen som föreslås är att studentbostäder ska kunna bli ännu mindre, främst genom att alla badrum inte längre ska behöva vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Men vi behöver inte sämre bostäder, utan fler, skriver Titus Fridell.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Boverket föreslår att endast en femtedel av nya studentbostadshus ska behöva ha tillgänglighetsanpassade badrum. Man föreslår dock att det alltjämt ska vara ett krav att lägenheterna utformas så att det är möjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att besöka nästan alla nya studentbostäder, vilket de bedömer som nödvändigt för att Sverige ska leva upp till kraven i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För att det ska vara möjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att besöka vänner och bekanta föreslås att det ska finnas en tillgänglig toalett i närheten av de studentbostäder som inte har tillgängliga toaletter. Exakt vad det betyder framgår inte av förslaget. Kanske blir det en toalett på varje våningsplan, kanske blir det ett bås på innergården. Den osäkerheten är olustig.

ANNONS

Vi tycker att det är oacceptabelt om en person som sitter i rullstol ska behöva be om en rulle toalettpapper och en nyckel för att bege sig i väg till en toalett någon annanstans bara för att kunna ha ett socialt umgänge med en student som bor i en av de nya, sämre studentbostäderna.

Liten effekt på byggandet

Hela förslaget framstår som tämligen omotiverat eftersom Boverket bedömer att studenters psykiska och fysiska hälsa kan försämras av mindre bostäder med sämre inomhusmiljö samtidigt som effekten på byggandet bedöms som liten.

Det är viktigt att komma ihåg att de föreslagna regeländringarna i förlängningen inte bara gäller studentbostäder. Alla aktörer i branschen räknar med att behovet av studentbostäder inte förblir konstant på alla ställen de byggs. Byggnadernas ändamål kan ändras flera gånger under den tid de beräknas bestå. Att i dag bygga sämre bostäder som i framtiden kan komma att behöva göras om till, till exempel, bostäder för äldre som har ännu större krav på tillgänglighet är kortsiktigt och ineffektivt.

Det som skulle behövas för att öka byggandet av studentbostäder är en offentlig stimulans, till exempel ett investeringsstöd för studentbostäder

Trots stora regelförenklingar sedan ett decennium tillbaka har vi inte sett att studentbostadsbyggandet ökat nämnvärt, utan det följer den allmänna konjunkturen i byggbranschen. Det som skulle behövas för att öka byggandet av studentbostäder är en offentlig stimulans, till exempel ett investeringsstöd för studentbostäder.

ANNONS

Sju av tio studenter bor i en stad med allvarlig bostadsbrist, enligt Sveriges Förenade Studentkårers bostadsrapport 2023. Vi behöver inte sämre bostäder, utan fler. Vi har sett att de tidigare försämringarna av kvaliteten på studentbostäder inte har lett till ett ökat byggande. Det finns ingen anledning att försämra dem ännu mer.

Titus Fridell Ordförande Saco studentråd

ANNONS