Bengt Ramne, skeppsbyggnadsingenjör och professorof the practice på Chalmers.
Bengt Ramne, skeppsbyggnadsingenjör och professorof the practice på Chalmers.

Förnybar metanol bättre än eldrivna båtar

Visst kan och ska båtbranschen ta sitt miljöansvar. Elektrifiering till sjöss är dock problematiskt, en betydligt mer framkomlig väg är förnybart producerad metanol, skriver Bengt Ramne, skeppsbyggnadsingenjör och professor of the practice på Chalmers.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Båtutveckling, 22/6

Det perspektiv som Ocke Mannerfelt och Axel Wenblad tar upp i sin debattartikel är mycket relevant. Miljöpåverkan från fritidsbåtstrafik kan inte ignoreras och det finns något väldigt rimligt i att ren nöjestrafik på barmark, snö och vatten ska betala fullt ut för den miljöpåverkan den orsakar.

Den utveckling man kan se i dag med allt fler fritidsbåtar med motorinstallationer på mer än 1 000 hk, som för skojs skull körs i 70 knop på billigt fossilt bränsle, är ett rent hån mot allt miljöarbete.

Att begränsa farten till sjöss borde vara ett självklart sätt att öka naturupplevelsen och sänka miljöpåverkan.

ANNONS

Elektrifiering kan i många tillämpningar effektivt bidra till en minskad miljöpåverkan, dock är elektrifiering till sjöss ofta problematiskt.

Tunga batterier

Den effekt som krävs för framdrift av en båt eller fartyg påverkas, förutom av farten, i stor utsträckning av båtens/fartygets vikt. Mindre båtar är generellt mer känsliga än större fartyg hur vikten påverkar bränsleförbrukningen. Stor ansträngning görs för att minska skrovvikten med nya konstruktionsmetoder och material för att därmed få ett skrov mer lättdrivet och energieffektivt. Efter att ha gjort den ansträngningen kan det vara olämpligt att fylla ett sådant skrov med batterier som är 25 – 50 gånger tyngre per lagrad kWh än vätskebaserat bränsle. Det krävs till exempel cirka fyra ton litiumjonbatteri för att lagra energin i 100 liter bensin eller diesel.

Elektrifiering i sjöfarten kan i vissa fall vara en tänkbar och bra lösning men för flertalet fartyg och båtar i både yrkes- och fritidstrafik finns mycket enklare och direktare möjligheter att minska miljöpåverkan både avseende utsläpp av svaveloxider, kväveoxider, partiklar och växthusgaser.

Förnybar metanol

Genom att ersätta dagens fossila bränslen, diesel och bensin med förnybart producerad metanol, kan en omställning göras som endast kräver mindre anpassning av befintliga fartyg och båtar med begränsad påverkan på prestanda. Stena och Marinvest har visat hur detta kan göras på stora fartyg. Den 21:a maj publicerade GP en artikel om GreenPilot projektet där det demonstreras hur detta kan göras för mindre fartyg som till exempel lotsbåtar.

ANNONS

I det pågående GreenBoat projektet som finansierats av bland annat Energimyndigheten, demonstreras också hur metanol på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt kan implementeras som bränsle för fritidsbåtar med både inombords- och utombordsmotorer.

Tekniken finns i dag tillgänglig för att minska miljöpåverkan från yrkes- och fritidsbåtssektorn till en mycket rimlig kostnad.

Bengt Ramne

skeppsbyggnadsingenjör, ScandiNAOS AB

professor of the practice, Chalmers tekniska högskola

ANNONS