Göteborg. Bilden av en ekonomi på högvarv där företagen skriker efter kompetens är sann. Men det finns också en annan bild, ett stort utanförskap där parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning, skriver Jonas Ransgård (M).
Göteborg. Bilden av en ekonomi på högvarv där företagen skriker efter kompetens är sann. Men det finns också en annan bild, ett stort utanförskap där parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning, skriver Jonas Ransgård (M).

Förändring krävs för ett hoppfullt Göteborg

Bilden av Göteborg är tudelad; ekonomisk framgång parallellt med bland annat ett stort utanförskap och otrygghet. Staden har under lång tid vanstyrts och vi går till val på att återupprätta samhällskontraktet. Göteborg behöver ett borgerligt maktskifte, skriver Jonas Ransgård (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Kommunvalet 2018

I morgon: Liberalerna

Göteborg har fantastiska förutsättningar. Företagen går bra, arbetslösheten är låg och många vill flytta hit. Göteborgsregionen växer med 10 000 invånare om året. Bilden av en ekonomi på högvarv där företagen skriker efter kompetens är sann. Men det finns också en annan bild, ett stort utanförskap där parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning.

Polisen beskriver flera särskilt utsatta områden där det är svårt eller nästintill omöjligt för dem att fullfölja sitt uppdrag och där många drar sig för att delta i rättsprocessen.

Grov brottslighet, skjutningar och brottslingars uppgörelser får mycket uppmärksamhet i media. En tredjedel av alla kvinnor drar sig för att gå ut i sitt eget bostadsområde efter mörkrets inbrott – en skrämmande siffra som måste motarbetas med kraft. När man frågar äldre hur nöjda de är med hemtjänsten finns det bara nio kommuner av 290 i Sverige där man är mer missnöjd än i Göteborg.

ANNONS

Samhällskontrakt

Samhällskontraktet börjar och slutar med att det offentliga: polis, staden och andra myndigheter, garanterar göteborgarna trygghet. Det gäller på gator och torg, i bostadsområdet och i nära relationer. Samhällskontraktet måste återupprättas i Göteborg. Samma politiska gäng har styrt Göteborg sedan 1990-talskrisen. Det är dags för ett nytt styre. Alliansen går gemensamt till val för att bryta vanstyret. Moderaterna har valt ett par prioriterade områden som vi lovar göteborgarna att ta tag i vid ett borgerligt maktskifte.

Tryggheten. Tryggheten måste återupprättas i hela staden. Villainbrott, knarkförsäljning och regelrätta skjutningar ska motverkas. Moderaterna går till val på 600 fler poliser till Göteborg. Tillsammans med förstärkningar av tullen, hårdare straff, krafttag mot politisk och religiös extremism, införandet av en lokal trygghetskommission samt väsentliga ökningar av kamerabevakningen i Göteborg vill vi upprätta samhällskontraktet och motverka utanförskapet. Den viktigaste förebyggande åtgärden är att förbättra skolresultaten.

Skolan. Efter många års arbete har vi fått brett stöd för att lyfta skolorna från stadsdelsnämnderna och samla dem i en gemensam grundskolenämnd. Det är ett viktigt steg, men inte tillräckligt. Det handlar om något så enkelt som att fler lärare ska få mer tid med sina elever. Vi avvisar planerna på att lägga ned gymnasier och förskolor bara för att de drivs i en viss form eller har en viss inriktning. I stället för att bedriva en häxjakt mot valfrihet vill vi ta tag i skolans problem. Situationen är allvarlig. Meritvärdet för årskurs 9 sjunker i Göteborg. En av fyra elever har så låga betyg att de inte överhuvudtaget kan läsa på gymnasium.

ANNONS

Var tredje elev i årskurs 6 i Angered når sina mål – resten lämnas efter. De låga resultaten är ett svek mot Göteborgs unga som får sämre förutsättningar än andra. Moderaterna går till val på högre rektors- och lärarlöner, mindre barngrupper och fokus på tidiga insatser för alla barn som inte når målen. Tidiga insatser förhindrar inte bara kommande utanförskap, utan är det bästa förebyggande arbetet mot brottslighet. Det finns inga gängmedlemmar med bra betyg.

Vanstyret. Vi är trötta på att öppna tidningen och läsa om skandaler och slöseri i staden. Skandalerna på Intraservice, en kommunal mjölkgård som kostar göteborgarna 17 miljoner och bristande kontroll och styrning har visat att nuvarande styre har regerat sönder sig självt.

Det finns ingen anledning att Göteborgs elever ska lära sig mindre än andra.

Det finns ingen anledning att Göteborgs äldre ska få sämre omsorg än andra.

Det finns ingen anledning att Göteborg ska ha längre bostadskö än andra.

Alliansen har under mandatperioden lagt gemensamma budgetförslag och röstat för dem. Då budgeten för 2018 skulle beslutas förlorade vi med 36-40 sedan Alliansen och Sverigedemokraterna röstat för Alliansens förslag, de rödgrönrosa för det rödgröna förslaget och Vägvalet lagt ned sina fem röster. Därmed gäller den rödgröna budgeten med sin trafikpolitik, sin parkeringspolitik och mycket annat även i år. Det blir tydligt att om man vill att Alliansen ska ta ansvar för Göteborg så måste man också rösta på Alliansen. Allt annat ökar risken för att sossarna sitter kvar.

ANNONS

Rensa i byråkratin

Klart står att den borgerliga koalition som tar över styret vid ett maktskifte måste se över en ineffektiv organisation, rensa i byråkratin, arbeta med regelförenkling för företagare och göteborgare som ansöker om bygglov, säkerställa fler p-platser, investera i digitalisering för att effektivisera stadens verksamheter och inte minst: rensa upp både i den politiska organisationen och verka för transparens och kostnadseffektivitet. Göteborgs stad bör nästa år också inleda en översyn av vilka kommunala bolag som finns i syfte att förbereda försäljningar.

Valet är nu ditt, tillsammans med alla göteborgare. Inslagen väg med slöseri, sjunkande skolresultat och skjutningar. Eller en ny start för Göteborg – ett Göteborg för hoppfulla.

Förändring krävs för ett hoppfullt Göteborg

Jonas Ransgård (M)

oppositionsledare Göteborg

ANNONS