I flera år har sjukdomstalen legat högt och hot och våld blir alltmer vanligt för våra lärare, skriver debattörerna.
I flera år har sjukdomstalen legat högt och hot och våld blir alltmer vanligt för våra lärare, skriver debattörerna.

Föräldrars anmälningshysteri gör att vi inte vågar göra vårt jobb

Kommunen har stängt av flera lärare de senaste åren för att de har höjt rösten för att stoppa kränkningar eller varit fysiska för att stoppa misshandel. Vi måste ingripa, men det straffas av en ängslig arbetsgivare, skriver styrelsen för Lärarförbundet i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Många lärare kontaktar Lärarförbundet för att höra sig för om hur det är att arbeta i Göteborgs stad. Ett flertal är nyexaminerade och ska gå på anställningsintervju för första gången i sitt liv. Lön är en vanlig fråga men vi som företräder medlemmarna informerar alltid om hur arbetsmiljön är på våra förskolor och skolor. Tyvärr blir det allt svårare för oss i Lärarförbundet att rekommendera vissa arbetsplatser i staden eftersom arbetsgivaren inte kan erbjuda en god arbetsmiljö.

I flera år har sjukdomstalen legat högt och hot och våld blir alltmer vanligt för våra lärare. Dagligen larmar lärare som far illa och inte orkar längre. Inte bara för att våldet blivit värre och kryper ner i åldrarna, utan för att Göteborgs stad som arbetsgivare inte tillräckligt stödjer sina anställda.

ANNONS

De har i många fall frångått sitt arbetsgivaransvar och mycket utav makten har förskjutits från rektorn till tjänstemän som är långt från verkligheten. De saknar förståelsen för den utsatthet som lärare befinner sig i när de försöker stävja det alltmer eskalerande våldet.

Avstängda lärare

Den goda arbetsmiljön är som bortblåst och lika avlägsen är den attraktiva arbetsgivaren. I stället har vi nu förvaltningar som tar kundperspektivet och böjer sig för vresiga vårdnadshavare. Detta tjänstemannastyre underblåser en anmälningshysteri som slår mot lärarna.

De senaste åren har arbetsgivaren stängt av många lärare från arbetet för att de har höjt rösten då de stoppar kränkningar eller för att de varit för fysiska då de stoppar misshandel. Vi lärare måste ingripa för att skydda barn mot hot och våld. Det ingår i vårt uppdrag, men det straffas nu av en ängslig arbetsgivare.

Vi vill naturligtvis inte ingripa fysiskt, men vi tvingas till det då elever blir våldsamma

Anmälningshysterin har nu gått så långt att lärare inte längre vågar ingripa av rädsla för att bli avstängda och riskera sin anställning. Det har även visat sig att lärare som blundar eller vänder ryggen till elevbråk klarar sig lindrigare undan än den lärare som tvingas vara fysisk för att sära på bråkiga barn.

Vi vill naturligtvis inte ingripa fysiskt, men vi tvingas till det då elever blir våldsamma och utsätter sig själva och andra för skada. Om inte staden vänder detta och börjar stödja sina anställda lärare i förskolan och skolan så har vi förlorat. Och de största förlorarna blir våra barn!

ANNONS

Lärarförbundets krav gentemot Göteborgs stad är:

• Huvudmannen måste ta ett större ansvar i arbetet mot hot och våld.

• Barn och elever som är i behov av stöd måste få det.

• Mindre gruppstorlekar och ändamålsenliga lokaler samt reglering av tid för undervisning och planering.

• Svåra samtal med vårdnadshavare ska riskbedömas.

• Polisanmäl alltid hotfulla och våldsamma vårdnadshavare.

• Lärare behöver omfattas av bestämmelserna om hot och våld mot tjänsteman.

Styrelsen för Lärarförbundet i Göteborg genom Peter Olsson, Helena Lückner och Ylva Ljung

LÄS MER:Allt fler elever i Göteborg stängs av

LÄS MER:Ny rapport: 200 lärare dömda för grova brott

LÄS MER:Hot och våld bland mellanstadieelever – nu slår facken larm

ANNONS