Vision föreslår att kommunerna inför ett tak för hur många medarbetare en chef kan ha, skriver debattören.
Vision föreslår att kommunerna inför ett tak för hur många medarbetare en chef kan ha, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

För få chefer inom äldreomsorgen har förvärrat virusspridningen

Nya siffror från Vision visar att chefer inom den kvinnodominerade välfärden har ansvar för det klart största antalet medarbetare på arbetsmarknaden – något som sannolikt bidragit till smittspridning av coronaviruset. Äldreomsorgen behöver fler chefer, men i regeringens äldreomsorgslyft saknas fokus på ledarskap, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Chefer inom vård och omsorg har mer än dubbelt så många medarbetare jämfört med chefer i andra branscher. I äldreomsorgen har stora personalgrupper och hög personalomsättning satt ledarskapet under stark press och sannolikt bidragit till smittspridning av coronaviruset.

Personalansvar för fler

Nya siffror från Vision visar att chefer inom den kvinnodominerade välfärden har ansvar för det klart största antalet medarbetare på arbetsmarknaden. Forskaren Klara Regnö har på vårt uppdrag kartlagt storleken på personalgrupper i 15 olika branscher. Vård, omsorg och socialt arbete toppar listan – här har cheferna personalansvar för i genomsnitt 28 medarbetare. Det är dubbelt så många jämfört med mer mansdominerade verksamheter, exempelvis byggbranschen, där snittet är 14 medarbetare per chef.

ANNONS

Mellan 2018–2019 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar inom vård, omsorg och socialt arbete med nästan 30 procent.

Forskning visar att alltför många medarbetare per chef minskar engagemang och arbetstillfredsställelse, och ger större missnöje med arbetsmiljön, ökad sjukfrånvaro och större personalomsättning. Mellan 2018–2019 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar inom vård, omsorg och socialt arbete med nästan 30 procent, enligt Arbetsmiljöverket. En stark indikation på att chefer behöver bättre förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare.

Vision organiserar en stor andel av landets drygt 5000 äldreomsorgschefer. Många har svårt att hinna med sitt jobb på grund av hur chefsuppdragen är utformade. Hur ska en engagerad men hårt pressad äldreomsorgschef kunna se och ta hand om medarbetares behov när hon – för det är nästan alltid en kvinna – har ansvar för 40 medarbetare som dessutom är utspridda geografiskt? Ofta saknas tillräckliga stödfunktioner vilket gör att cheferna får hantera allt från trasiga datorer till att byta glödlampor, samtidigt som de ska driva utvecklingsarbete och säkra bemanning och arbetsmiljö.

Inför tak på antalet medarbetare per chef

Vision föreslår därför att kommunerna inför ett tak för hur många medarbetare en chef kan ha. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) måste se till att arbetet prioriteras. Dessutom bör regeringen tillsammans med SKR införa en obligatorisk befattningsutbildning som stärker chefernas position. Arbetsmiljöverket bör även få i uppdrag att genomföra inspektioner utifrån chefers förutsättningar.

ANNONS

Regeringens äldreomsorgslyft saknar fokus på ledarskapet och riskerar därför att falla platt. Äldreomsorgen behöver fler chefer som kan stötta sin personal och skapa en bättre verksamhet. Nu måste SKR, lokala arbetsgivare och regeringen agera.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

LÄS MER:Kritisk rapport om Göteborgs stads kriskommunikation friserades

LÄS MER:Helena Mehner om nedtonade krisrapporten: "Man ska inte mildra någonting"

ANNONS