För att uppnå evidens bedöms antalet studier – inte effekten

Eftersom evidens baseras på antal studier och inte effekt så avfärdas bra behandlingsmetoder, som i ett fåtal studier visat på effekt, vilket är olyckligt för patienterna, skriver bland andra Michael Zazzio.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Evidensbegreppet, 7/7

I en replik om vetenskaplig evidens skrev barnläkaren Mats Reimer grundlöst att andra debattörers förespråkande för en utvidgning av evidensbegreppet egentligen var ett försök att skapa ett kryphål för alternativmedicin (AM).

Evident betyder uppenbart. Evidens bedöms utifrån diverse mallar men få metoder evidensutvärderas. Evidens delas in i fyra grader: 1)säkerställd effekt, 2)trolig effekt, 3)möjlig effekt, 4)otillräckliga bevis för effekt. De tre första innebär att evidens föreligger men evidens baseras enbart på antalet studier och inte på effekten. Effektiva metoder som baseras på ett fåtal studier kanske därför inte bedöms uppnå evidens. Evidens är inte inskrivet i lagen och ordet saknar definition men vårdpersonal och politiker svänger sig ändå friskt med det.

ANNONS

Dokumentation saknas

Begreppet alternativ medicin är däremot definierat. Enligt ett regeringsdirektiv utgörs alternativ medicin av de metoder där dokumentation saknas. När det finns minst en klinisk rapport eller studie som visar på effekt – då är det inte längre alternativ medicin. Evidensens grund är att den enbart baseras på publicerade studier. Alternativ medicin kan alltså inte inrymmas i evidensbegreppet på det sätt som Mats Reimer antyder.

I lagstiftningen används begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som även det saknar definition men ändå används godtyckligt av företrädare för sjukvården. Att på landstingen fatta beslut baserat på godtycke utgör ett grundlagsbrott.

Olika vårdbehov

Patienter har olika vårdbehov och vi anser att det behövs ett brett utbud av metoder. Enligt rättspraxis får sjukvårdspersonal använda sig av ofarliga, alternativmedicinska metoder. WHO har utifrån den beprövade erfarenheten tryckt på just detta och uppmanar världens länder att bredda sin sjukvård med hjälp av alternativ medicin.

Svenska patienter har laglig rätt att välja mellan olika vårdmetoder, exempelvis homeopatiska och antroposofiska medel som har stöd i publicerad forskning; men den offentliga sjukvården nonchalerar sådan forskning som inte anses rumsren och som inte kommer från de egna leden. Även metoder med evidens ratas. Det drabbar stora grupper av patienter som i stället för behandling får höra av sina läkare att ”det där får du lära dig att leva med”.

ANNONS

Michael Zazzio

medicinsk forskare, audiologi

Malin Andersson

master of science in medicine/läkarexamen

ANNONS