Det är dags att se framåt och vidta åtgärder för att Sverige inte skall halka efter när resandet kommer igång. Enligt regeringen och SKR ska alla vuxna ges erbjudande om vaccination under första halvåret. Det är en god nyhet för transport- och resebranscherna som i princip belagts med näringsförbud, skriver debattörerna.
Det är dags att se framåt och vidta åtgärder för att Sverige inte skall halka efter när resandet kommer igång. Enligt regeringen och SKR ska alla vuxna ges erbjudande om vaccination under första halvåret. Det är en god nyhet för transport- och resebranscherna som i princip belagts med näringsförbud, skriver debattörerna. Bild: Chris O'Meara

För att få igång resandet måste det vara enkelt att få vaccinationsintyg

Vaccineringen är ett ljus i mörkret, särskilt för den hårt pandemidrabbade resenäringen. När nu samhället öppnar upp måste det vara enkelt att få ett intyg på att man vaccinerat sig. Regeringen måste säkerställa att ett nationellt system kommer på plats, skriver bland andra Didrik von Seth, generalsekreterare Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det är dags att se framåt och vidta åtgärder för att Sverige inte skall halka efter när resandet kommer igång. Enligt regeringen och SKR ska alla vuxna ges erbjudande om vaccination under första halvåret. Det är en god nyhet för transport- och resebranscherna som i princip belagts med näringsförbud.

När världen öppnar upp behöver den som har vaccinerats kunna intyga detta på ett enkelt sätt. Flera länder kommer under 2021 troligen fortsatt att kräva test- eller vaccinationsintyg mot covid-19 och efterlängtade gränsöppningar kräver åtgärder som gör det enkelt att resa. Annars riskerar vi i värsta fall en ökad belastning på vården med att skriva ut och översätta vaccinationsintyg till engelska.

ANNONS

Kan inte vänta

EU:s ledare vill se en gemensam standard för vaccinationsintyg vilket självklart är positivt men vi har inte råd att vänta på ett system som tar för lång tid att sjösätta. Ett svenskt intyg står inte i motsatsförhållande till EU. Tvärtom kan regeringen nu säkerställa att ett nationellt system för intyg finns på plats under våren som sedan kan synkas mot en kommande EU-standard.

Danmark står snart redo med ett komplett digitalt system för vaccinationsintyg som vi kan inspireras av. I Danmark kommer varje person, enkelt och utan kostnad, att kunna ladda ner sitt eget intyg på engelska. Det är en billig och säker lösning i all enkelhet och Sverige som utvecklad IT-nation borde följa efter.

Engelskspråkigt vaccinationsintyg

Vi vill nu att regeringen tar initiativ till en tjänst i Sverige. Alla covid-19-vaccinationer rapporteras redan i dag till det nationella vaccinationsregistret. Åtkomst till uppgifterna bör vara möjligt genom till exempel 1177.se eller på ett annat sätt som gör det möjligt för den har som vaccinerats att själv ladda ner ett engelskspråkigt vaccinationsintyg. Integriteten kan garanteras med e-legitimation precis på samma sätt som redan idag görs på andra myndighetshemsidor. Ett digitalt intyg borde även kunna laddas ner till en av de ”appar” som snart lanseras för resor.

ANNONS

Utan enkel åtkomst till vaccinationsintyg riskerar en marknad att breda ut sig där vårdinrättningar utfärdar översatta intyg mot betalning. Det är helt onödigt och kan dessutom leda till ökad belastning på vården samt ökade kostnader för alla.

Utan enkel åtkomst till vaccinationsintyg riskerar en marknad att breda ut sig där vårdinrättningar utfärdar översatta intyg mot betalning

Till sommaren när fler svenskar förhoppningsvis kommer att resa för semester eller återse närstående utomlands väntas efterfrågan på vaccinationsintyg öka. För näringslivet är det dessutom viktigt att anställda kan resa på ett enklare sätt. Ett enkelt intyg som kan visas upp på flygplatsen, hamnen eller vid en gränspassage underlättar oerhört.

Didrik von Seth, generalsekreterare Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF)

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen - Flyg

ANNONS