I dag slår de rödgröna knut på sig själva för att satsa på skolan. Men pengar som villkoras till det når inte fram till skolorna utan fastnar i stadsdelarnas budget, skriver Emmyly Bönfors (C).
I dag slår de rödgröna knut på sig själva för att satsa på skolan. Men pengar som villkoras till det når inte fram till skolorna utan fastnar i stadsdelarnas budget, skriver Emmyly Bönfors (C).

Fokusera på jobb och skola

Kommunen måste rensa upp bland satsningar som tar bort fokus från kärnverksamheterna – skolor, omsorg och bostadsbyggande. En lyckad skolgång är en framgångsfaktor mot hopplöshet och utanförskap, skriver Emmyly Bönfors (C).

ANNONS
|

Utsatta områden

Del 6 av 11. Tidigare avsnitt 31/7 - 8/8

I Göteborg pekar polisen ut sju områden som särskilt utsatta. Genom att skapa trygga boende- och stadsmiljöer och fler jobb kan delar av problematiken i dessa områden minska. Vi behöver se till att alla som bor i Göteborg känner sig inkluderade oberoende varför de bor här. Centerpartiet vill här lyfta några konkreta förslag som vi vill jobba för.

1. Fler jobb och mindre verksamhet i egen regi. Att ha ett jobb att gå till är en viktig pusselbit för att bryta utanförskap. Centerpartiet vill se praktik med lägre löner, snabbare validering av kunskaper och etableringsersättningar som gör att det lönar sig mer att arbeta än att söka bidrag. Centerpartiet anser att det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för ett bättre företagsklimat med mindre regelkrångel. Detta gäller för hela staden men är också en utmaning i de särskilt utsatta områdena. En del småföretagare vågar inte öppna nya verksamheter på grund av den kriminalitet som råder där. Därför behövs särskilda satsningar på trygghet.

ANNONS

2. Ökad trygghet genom fler poliser. Centerpartiet vill öka känslan av trygghet i staden. Hjällbo är det enda av de utpekade områdena i Göteborg som har ett polishus. För att få ner den faktiska brottsligheten är det viktigt att ha fler poliser i yttre tjänst. Men polisstationer i fler stadsdelar kan öka trygghetsfaktorn för människor som bor där. Nationellt har Centerpartiet föreslagit 2,4 miljarder i ökade resurser för polisen under de närmsta fyra åren. Detta skulle ge 2000 fler poliser i hela landet.

3. Fokusera på kärnverksamhet. Centerpartiet vill att kommunen rensar upp bland satsningar som tar bort fokus från skolor, omsorg och bostadsbyggande. Exempel på detta är att driva kommunala gym och att bygga badhotell. En lyckad skolgång är en framgångsfaktor mot hopplöshet och utanförskap. I dag slår de rödgröna knut på sig själva för att satsa på skolan med läxläsningssatsningar och mer matematikundervisning. Men problemet är att pengar som villkoras till det inte når fram till skolorna utan fastnar i stadsdelarnas budget. Se därför till att ge rektorer och lärare förutsättningar att ge den undervisning som eleverna behöver.

Centerpartiet vill se ett Göteborg där det blir lättare för den som står långt från arbetsmarknaden att komma in i värmen, få ett jobb och en egen lön att leva på. Men för att lyckas krävs ett nytt ledarskap för Göteborg.

ANNONS

Emmyly Bönfors (C)

ordförande Centerpartiet i Göteborg

ANNONS