Fokus i den politiska debatten har hamnat fel!

Vi påstår att man i politiken föreslår kortsiktiga lösningar och en budget som är anpassade till en eller två mandatperioder i stället för att långsiktigt ska ge ett bärande samhälle, skriver ledningsgruppen i Förskoleupproret.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

För att få bukt på problemen har politikerna påbörjat en aggressiv kampanj inför valet 2022. Tongångarna är orubbliga och hårda. Med slagord som ”stoppa gängkriminaliteten”, ”åtgärda ungas psykiska ohälsa” och ”återta kontrollen”, vill de locka väljare. Och i samma takt som våldet ökar, skärps slagorden än mer.

Man skanderar ut att straffmyndighetsåldern måste sänkas och att det måste bli hårdare tag. Empati och de mjuka värdena är som bortblåsta. Och vi vågar påstå att flera partier bortser från forskning, fakta och beprövad erfarenhet. Vad förskolan beträffar finns det luntor av information som Förskoleupproret har delgivit regering och riksdag genom åren.

ANNONS

Ingrip tidigt

Människor förfasas och undrar över hur brottsligheten bland unga tycks öka. I Förskoleupproret förstår vi och skyddsombudet Terje Adkins bekräftar det vi har sagt sedan 2013, det alla egentligen vet: ”ingrip i tidig ålder.” Björn Hofvander, specialist i klinisk psykologi befäster också samma tes.

2013 var de barn som i dag bär vapen fem år. Vissa av dem har blivit offer för grov kriminalitet och andra blivit oförmögna att sätta integritetsgränser. De barnen hanns inte med.

Att inte arbeta förebyggande i förskolan ger samhället en eskalerande alternativkostnad i form av en mänsklig budget med kontorubriker som kriminalitet, drogmissbruk och psykisk ohälsa. 2018 menade forskare vid kriminologiska institutet (SU) att en dryg miljard hellre skulle riktas till insatser i förskolan än att bygga ett fängelse för brott som redan begåtts och där tragedierna redan är ett faktum. Arbetet måste ske parallellt och åtgärderna måste få kosta. Det är vår vuxna skyldighet. Barn ensamma, får i dag bära resultatet för fel insatta åtgärder på sina späda axlar.

Och barn gör som vi gör, inte som vi säger. Det är sedan gammalt.

Barn och ungdomar lyssnar och ser på tv genom allehanda olika sociala medier i dag. Där möts de av vuxna som syns och hörs med en sällan skådad aggressivitet. Vi upplever att det är en sorglig utveckling med få vuxna i rummet.

ANNONS

Och barn gör som vi gör, inte som vi säger. Det är sedan gammalt.

Mjuka värden

Vi anser därmed att det är dags att, i stället för det hårda klimatet som den politiska debatten på senare tid präglats av, ta fram de mjuka värdena. Vi vuxna är förebilder och ska agera därefter, oavsett position i samhället, men politiker i det offentliga rummet i synnerhet.

Vi inbjuder härmed våra folkvalda politiker i beslutsfattande positioner till samtal, dialog och samarbete. Vi ser fram emot diskussion och kontakt.

Väl mött!

Anki Jansson, Katrin Nörthen, Diana Hall, Monica Lindström, Annette Nord, Annica Järking, ledningsgruppen i Förskoleupproret

ANNONS