Miljön för kvarvarande språk på institutionen för Språk och Litteraturer försvagas för varje språk som försvinner från institutionen, skriver debattörerna.
Miljön för kvarvarande språk på institutionen för Språk och Litteraturer försvagas för varje språk som försvinner från institutionen, skriver debattörerna.

Flytta inte de klassiska språken

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi har i och med vårt förra inlägg framfört den kritik vi har mot det märkliga och, som vi ser det, dåligt underbyggda och plötsligen uppkomna förslag som läggs fram till diskussion i Humanistiska fakultetsstyrelsen beträffande de klassiska språkens och ryskans fortlevnad. Vi vill påtala att förslaget om en flytt av de klassiska språken kommer utan någon som helst föregående dialog med vare sig Institutionen för Språk och Litteraturer (SPL) eller oss forskare om våra ämnens framtida undervisningsstrategier eller våra olika forskningsinriktningars behov. Förslaget kommer som en blixt från klar himmel, från en fakultetsledning som tidigare förespråkat något helt annat.

ANNONS

Det har aldrig varit vår avsikt att komma med några påhopp på Humanistiska fakultetens vicedekan, men vi menar att man måste diskutera beredningen av förslaget. Det av dekanerna omnämnda forskningsprojektet vid Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori (FLOV) är fantastiskt och kommer säkert att locka många välrenommerade och internationella forskare till Göteborg, men vi har svårt att se hur språkvetenskapliga ämnen som grekiska och latin automatiskt ska kunna inrymmas inom ramen filosofi - något som är ett uttalat mål enligt det förslag till beslut som lämnats in.

Försvagad miljö

Vi vill också framhålla att miljön för kvarvarande språk på SPL försvagas för varje språk som försvinner från institutionen. Fakultetsledningen bidrar, enligt vårt sätt att se på saken, snarare till att riva ned fungerande miljöer än till att stärka dem. På SPL verkar vi inom en rik och fruktbar diskussionskontext, inom ramen för de språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga områdena, med pågående pedagogiska utvecklingsprojekt samt med nära kopplingar till både undervisning och seminarieverksamhet på Institutionen för Historiska Studier. Vi har svårt att se hur en flytt till fakultetens minsta institution ska kunna bereda oss en större miljö än den där vi nu befinner oss, fakultetens i sig största.

Det nu föreslagna ekonomiska bidraget för att möjliggöra de klassiska språkens fortsatta existens bör användas för att stärka den befintliga verksamheten inom SPL. Vi skulle då också slippa ännu en kostsam flytt för dessa språk.

ANNONS

Vi vill avsluta med en ödmjuk önskan att dekanerna och fakultetsstyrelsen inte tvingar de klassiska språken att lämna den institution som de anställda själva ser som sin mest lämpliga och naturliga forsknings- och undervisningsmiljö.

Mikael Johansson

forskare i grekiska

Karin W Tikkanen

forskare i latin

ANNONS