Flyktingpolitiken behöver mer förnuft och mindre tvång

EU:s migrationspolitik har kollapsat, men lösningen är inte att tvångsfördela illegala migranter över Europa. Flera förändringar måste komma på plats för att stoppa människosmugglare och undvika att människor dör på Medelhavet. En asylansökan måste kunna prövas utanför Europa, internationella konventioner behöver anpassas till vår tid, men inte minst behöver vi ett tillfälligt flyktingstopp i Sverige, skriver Kristina Winberg (SD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vad hände egentligen när det italienska fartyget Ubaldo Diciotti nyligen låg i Catania hamn på Sicilien, med 177 illegala migranter ombord?

Inrikesminister Salvini gick ut med att Italien endast accepterar att ta iland migranterna om de därefter fördelas till andra länder. Senare förklarade Vatikanen, Irland och Albanien att de tar emot dessa migranter. Förhandlingarna om det mottagandet skedde bilateralt, inte genom EU:s försorg.

Samtidigt varnade Cecilia Wikström (L), EU-parlamentets chefsförhandlare i migrationsfrågor, för att EU:s asylpolitik håller på att kollapsa: "Det är dags att "köra över” länder som vägrar acceptera migranter."

Under sommaren har nu tre liknande händelser uppmärksammats i Medelhavet. De visar tydligt att EU varken har en fungerande kontroll över yttre gräns eller en fungerande migrationspolitik: Aquarius, Lifeline och nu senast Ubaldo Diciotti - efter fartygens namn.

ANNONS

Det finns sedan tidigare bedömningar att arbetslöshet, klimatförändringar och konflikter i framtiden kan få flertalet miljoner afrikaner att söka sig illegalt till Europa (läs här och här). Löser då migration de problem som driver iväg migranter? Svaret är givet. Men alla vill tyvärr inte se det.

Italien sände nu ett tydligt budskap till eventuella framtida illegala migranter: Dörren är stängd.

Tvångsfördelning inte lösningen

Enligt EU:s regelverk gäller huvudregeln att om inte en sökande har familjemedlem eller uppehållsrätt i en medlemsstat, ska det första land migranten kommer till ansvara för ansökan (Dublinförordningen). Denna reglering har visat sig katastrofal för Italien och Grekland. Nu vill EU och Cecilia Wikström avhjälpa katastrofen med en tvångsfördelning av migranter: Mer EU, mer öppna gränser, mer tvång – men inget förnuft! Inte heller respekt för de medlemsstater som vill värna sin egen suveränitet.

Italien framstår som alltmer enat bakom Salvini, men såväl EU som Sverige är djupt splittrat mellan de som i sin iver att framstå som ”goda” helt väljer att blunda för verkligheten – och de som faktiskt ser, till skillnad från Cecilia Wikström, att såväl EU:s som Sveriges asylpolitik redan har kollapsat.

För att komma tillrätta med de aktuella problemen behövs åtgärder enligt några tydliga linjer:

ANNONS
  1. Den illegala migrationen till Europa måste stoppas. Det innebär att de aktörer som agerar som människosmugglarnas förlängda arm måste stoppas. Det handlar inte om hjälp till nödställda, utan om organiserad verksamhet som borde vara kriminaliserad.
  2. För att kunna ge ett ordnat och värdigt mottagande måste mottagningssystemen fungera. I nuläget är de överbelastade, därför behövs ett tillfälligt stopp även i att ta emot kvotflyktingar i Sverige.
  3. Vidare måste en asylansökan kunna prövas utanför Europa. En sökande ska inte först behöva riskera livet och betala oerhörda summor till smugglare för att sedan under ett till två års tid inrätta sig efter önskan att få stanna – för att sedan eventuellt få ett utvisningsbeslut. Det är förhållanden som dessa som starkt bidrar till att skapa tragedier som morden på Ikea i Västerås 2015 och terrormorden på Drottninggatan 2017.
  4. De internationella konventioner som reglerar migration, flyktingkonventionen och Europakonventionen, skrevs för snart 70 år sedan då ingen kunde förutse dagens situation. Dessa konventioner, liksom EU:s skyddsgrundsdirektiv, måste ändras och anpassas efter vår tid eller så bör vi frånträda dem.

Hjälp på plats

Slutligen, om vi kan hjälpa till med de problem som driver människor att fly på plats, om vår vilja att hjälpa efterfrågas, så ska vi naturligtvis göra det. Men problem löses där de uppstår, knappast i hamnen i Catania. Och det händer faktiskt att problem löses (eller upplöses) och då är det även rimligt att stödja ett återvändande.

Din röst i riksdagsvalet nu på söndag den 9 september har även betydelse för hur Sverige kommer att förhålla sig i de frågor som berörs här. Din röst för Sverigedemokraterna är en röst för förändring!

Kristina Winberg (SD)

Europaparlamentariker

ANNONS