Flyktingkrisen över för Sverige

Flyktingkrisen för Sverige är över. För att få integrationen att fungera behövs ett omtag av migrationspolitiken. Just nu hindrar den människor från att bli en del av samhället, skriver Henrik Edin (L).

ANNONS
|

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har minskat drastiskt de senaste åren. Flest flyktingar kom till Sverige år 2015. Det var då den så kallade flyktingkrisen inträffade som ledde till en panikartad lagstiftning för att avskräcka och förhindra ytterligare flyktingar att ta sig till Sverige. Då sökte 162 877 flyktingar asyl. Hittills i år ligger den siffran på 12 220. Den enda kris som kvarstår är i stort sett en politisk kris där upprätthållandet av hårda regler och illa utformade ventiler mer handlar om att tillfredsställa olika opinioner som man uppfattar finns med hänvisning till hur läget såg ut för tre år sedan.

ANNONS

För att de nyanlända ska kunna bli en del av samhället krävs att det finns goda incitament för att lära sig svenska, skaffa sig ett jobb och stadga sig i landet, men i stället tvingas de leva i ett konstant vänteläge. På grund av de tillfälliga uppehållstillstånden vet alla som har fått sin asylansökan godkänd att man inom kort kommer att behöva gå igenom ytterligare en prövningsprocess, och i värsta fall kastas man ut ur landet. Att möjligheten till familjeåterförening därtill kraftigt har begränsats försämrar integrationen ytterligare. Det finns nu många flyktingar som varje dag oroar sig för sin familj som är kvar i någon av världens oroshärdar. Den nuvarande lagstiftningen skapar både oro och otrygghet.

Betydande effekt på flyktingars incitament

Att återinföra permanenta uppehållstillstånd som norm och förbättrad möjlighet till familje-återförening kommer inte att ha någon större effekt på dagens migrationsflöden, men det kommer att ha en betydande effekt på flyktingars incitament, drivkraft och möjlighet att bli en del av det svenska samhället. När man med säkerhet vet att man kommer att kunna bygga en framtid här, för sig själv och för sina barn, är det möjligt att ta det första steget. När ens nära och kära är trygga släpper en stor oro och man vågar åter tro på framtiden.

ANNONS

För Sveriges del handlar det nu om att hantera integrationen på bästa sätt, att ge framtidstro till människor och öppna upp så att de kan bli en del av vårt samhälle. Att integrera alla som kom hit 2015 kommer att vara en lång resa, men den kan påbörjas redan i dag om vi alla inser att flyktingkrisen för Sverige är över.

Henrik Edin (L)

riksdagskandidat

ANNONS