En flygskatt kommer inte att göra att färre flyger enligt regeringen själva. Så varför då införa den? Svaret är att skatten beräknas inbringa cirka 1,8 miljarder kronor till staten, skriver Rickard Nordin (C).
En flygskatt kommer inte att göra att färre flyger enligt regeringen själva. Så varför då införa den? Svaret är att skatten beräknas inbringa cirka 1,8 miljarder kronor till staten, skriver Rickard Nordin (C).

Flygskatt minskar inte antalet flygresor

Det är intressant att se Miljöpartiet som med en hel burk klister försöker smeta på åsikten att Centerpartiet bara går flyglobbyns ärende. Inget kunde vara mer fel. Anledningen till att vi är emot en flygskatt är att flygskatten inte är effektiv. Den löser inte problemet. Låt mig berätta varför, skriver Rickard Nordin (C).

ANNONS
|

Slutreplik

Flygskatten, 15/2 och 20/2

Enligt regeringens, där Miljöpartiet ingår, egen lagrådsremiss är effekterna av flygskatten att det totala antalet avresande passagerare i Sverige kan förväntas öka även om en skatt på flygresor införs. En flygskatt kommer alltså inte att göra att färre flyger enligt regeringen själva. Så varför då införa den?

Svaret är att skatten beräknas inbringa cirka 1,8 miljarder kronor till staten. Om flygbolagen istället köpte biobränsle för pengarna, i enlighet med vårt förslag, skulle det räcka till 90 000 ton biobränsle. Då skulle utsläppen minska med 283 500 ton CO2. Det är mer än dubbelt så mycket klimatnytta som flygskatten skulle ge. Då har vi inte ens räknat in de dynamiska effekterna på resandet eller i form av effektivare motorer som drivs fram, vilket ytterligare minskar utsläppen inte bara i Sverige utan i hela världen. Nya studier från NASA säger dessutom att partiklarna minskar med biobränsle, vilket också kan minska höghöjdseffekterna.

ANNONS

MP har ett enda förslag

I Miljöpartiets verktygslåda finns bara ett förslag. Flygskatten. Regeringen har sagt att de vill utreda en inblandning av biobränsle. Men någon utredning har vi ännu inte sett till. I Centerpartiets verktygslåda finns betydligt mer. Förutom satsningar på biobränsle, föreslår vi bland annat höghastighetståg, rakare flygvägar, tuffare krav på flyget i utsläppshandeln, forskningsinsatser och att omförhandla gamla internationella konventioner som hindar koldioxidskatt på bränslet.

Vi har förslagen och har också bevisat att vi gör skillnad. Den här mandatperioden har vi förhandlat fram en klimatöverenskommelse som också MP skrev under på. I regeringsställning är dock skillnaden slående: Under Centerpartiets tid i regeringen minskade utsläppen. Nu ökar dem. Enligt SCB ökade utsläppen de tre första kvartalen 2017 med 500 000 ton jämfört med motsvarande kvartal 2016. Det vill säga upp till fem gånger så mycket som flygskattens beräknade effekt på ett helt år.

All transport måste bli grönare

Flyget är dock inte det enda som behöver bli grönare. För att ställa om personbilsflottan har vi lagt fram en grön bilbonus på upp till 100 000 kronor till den som köper en miljövänlig bil. En bonus som är betydligt större än regeringens. Vi har också lagt fram en klimatbonus för den tunga trafiken som gör att företagen lättare kan välja miljövänliga alternativ när de tankar drivmedel eller köper nya fordon.

ANNONS

Vi vill också att fartygen ska minska användningen av olja i den svenska sjöfarten. Det gör vi med en grön skatteväxling där fartyg som drivs med el får lägre avgifter och fartyg som släpper ut mer får höjda avgifter.

Det som gör verklig skillnad för klimatet är sådant vi kan exportera både politiskt och ekonomiskt. Våra förslag är sådana. Vi ser hela Sverige och hela världen. Sverige behöver ett nytt grönt ledarskap som tar täten för klimatets skull.

Rickard Nordin (C)

klimatpolitisk talesperson

ANNONS