Flygskatt ett slag i luften för klimatet och jobben

Regeringens flygskatt gör ingen, eller på sin höjd marginell nytta för klimatet. Vad flygskatten däremot gör, är att flytta utsläpp och jobb ut ur Sverige. Det är därför bättre att stimulera övergången till miljövänligare flygplan och drivmedel, skriver bland andra Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Härom veckan skedde två betydelsefulla saker i svensk politik. Riksdagen antog det förstärkta klimatramverket som sju av riksdagens åtta partier enats om i Miljömålsberedningen. Det är ett viktigt steg för att skapa långsiktighet i klimatpolitiken och som innebär att vi borde kunna lämna siffertrixandet och överbudspolitiken bakom oss. Utöver detta meddelade Alliansen att om regeringen inte backar från sin skadliga skattepolitik, så kommer den att mötas av motstånd i riksdagen, till exempel genom misstroendeförklaringar.

En av de skadliga skatterna är en nationell flygskatt. Det låter rimligt att flyget ska bära sina egna klimatkostnader men fullt så enkelt är det inte. Tittar man närmare blir det nämligen uppenbart att en flygskatt inte uppnår det målet. Flyget ingår nämligen i EU:s utsläppshandel, vilket betyder att flyget inom Sverige är med och delar på en redan bestämd mängd utsläpp.

ANNONS

Ingen eller bara marginell nytta

En flygskatt minskar visserligen flygandet i Sverige eftersom inrikesflyget skulle påverkas och flygbolag ändrar flygrutter så att långflygningar inte längre skulle utgå från Sverige utan från våra grannländer. Den svenska biten av utsläppskakan skulle alltså minska, men eftersom den totala mängden utsläpp inom EU förblir densamma blir resultatet av en nationell svensk flygskatt bara att andra länder kan öka sina utsläpp. Regeringens flygskatt gör därför ingen, eller på sin höjd bara marginell nytta för klimatet. Det har till och med regeringens egna experter konstaterat. Vad flygskatten däremot gör, är att flytta utsläpp och jobb ut ur Sverige.

Det är detta som gör flygskatten så farlig. Den må kännas bra, för vem vill inte minska utsläppen? Men enbart känslor räddar inte klimatet. Med flygskatten ger regeringen sken av att göra nytta för miljön trots att någon sådan nytta knappt finns. Flygskatten skapar en falsk känsla av handlingskraft samtidigt som den låter andra länder åka snålskjuts på svenskt klimatarbete.

Oförenlig med miljömålen

En flygskatt är dessutom oförenlig med överenskommelsen mellan de sju partierna i Miljömålsberedningen. För enligt överenskommelsen ska svensk klimatpolitik leda till att de globala utsläppen sänks, inte att de skyfflas runt mellan länder. Men att utsläpp skyfflas runt i stället för att minska dem, är precis vad flygskatten leder till. Det väcker frågor om vad Miljöpartiets ord är värt. Att föreslå en flygskatt som är så uppenbart oförenlig med slutsatserna i Miljömålsberedningen samtidigt som överenskommelsen firas sänder mycket oroväckande signaler.

ANNONS

Det som räddar klimatet är handfast arbete som leder till såväl sänkta utsläpp som stärkt tillväxt, vilket var precis det som Alliansregeringen lyckades med under sina åtta år. Samtidigt som utsläppen minskade med nästan 20 procent, steg Sveriges tillväxt med närmare tio procent, trots att vi genomgick den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. De konkreta resultat som Miljöpartiet levererar i regeringsställning är tvärtom ökade utsläpp och en tillväxt som nu ser ut att mattas av. Faktum är att de svenska utsläppen ökade under 2016 och vår tillväxt under början av 2017 var den näst sämsta i hela EU.

En bättre väg fram för att hantera flygets utsläpp är att stimulera övergången till miljövänligare flygplan och drivmedel, till exempel genom differentierade start- och landningsavgifter som premierar miljövänligare flygplan och genom att få fart på biodrivmedelsinblandningen. Moderaterna har drivit frågan om att öka andelen förnybara flygbränslen som ett alternativ till flygskatten och vi välkomnar att fler partier nu ansluter sig till vår linje. Regeringen, som tidigare inte ens har velat utreda andra alternativ än flygskatten, vänder nu på en femöring och tillsätter en utredning om flygbränslebyte, vilket i och för sig är positivt. Men då vore också det enda rimliga, särskilt med tanke på Alliansens besked att vi inte accepterar flygskatten, att regeringen avstår från att införa den.

ANNONS

Ineffektiv symbolpolitik

Det är bra att Sverige har fått ett förstärkt klimatpolitiskt ramverk. Nu måste regeringen fokusera på åtgärder som håller sig inom ramarna för överenskommelsen i Miljömålsberedningen och som skapar verklig nytta för klimatet. Flygskatten och annan ineffektiv symbolpolitik måste skrotas och Sverige få en Alliansregering. Tiden går och varken jobben eller klimatet har råd att vänta.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

gruppledare i miljö- och jordbruks-utskottet

Maria Malmer Stenergard (M)

skattepolitisk talesperson

Jessica Rosencrantz (M)

trafikpolitisk talesperson

ANNONS