Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Janette Olsson (S), gruppledare, Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Fler vårdplatser är en garant för patientsäkerhet

Jo, antal vårdplatser är direkt kopplat till vårdens kvalitet. Hög beläggning på våra sjukhus innebär hög risk för patientskador, skriver Janette Olsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Sjukvården, 8/10 och 17/10

Nicklas Attefjord (MP) försvarar den blågröna sjukvårdspolitiken. Han menar att "vi" vet att det inte finns några genvägar eller snabba lösningar. I stället krävs det långsiktighet och uthållighet. Oklart är vilka "vi" är.

Jag kan å andra sidan tycka att det, efter tre år i politisk M-ledning med ett år kvar av mandatperioden, är föga eller ingen tröst eller godtagbar förklaring för de patienter som står i kö eller ligger i korridoren på ett överfullt sjukhus. Attefjord skriver att antal vårdplatser inte är ett mått på kvalitet. Vi Socialdemokrater hävdar bestämt motsatsen.

Vi vet att hög beläggningsgrad är direkt kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö. Här har Kungälvs sjukhus haft en mycket tuff sommar med regionens eget bedömning ”risker har varit kraftigt förhöjda” och beläggningsgraden har betecknats som mycket allvarlig. Beläggningsgrader som innebär förhöjd vårdskaderisk.

Låter sig inte göras så lätt

Vi är väl medvetna om att personal med specialistkompetens och vårdplatser saknas vid regionens barncancercentrum. Nationellt visar också att det är mest besvärligt på Sahlgrenska universitetssjukhuset . Det finns i dag 16 vårdplatser tillgängliga, men det hade behövts 24 platser vid Barncancercentrum på SU.

Ändå menar den moderatledda majoriteten att vårdplatser inte kan likställas med kvalitet. Dess politik kan liknas vid att köra ett Formel 1-lopp på halvfart i tre varv och sedan lova att ta igen tappet och lyckas vinna loppet på det fjärde och sista varvet.

Det låter sig inte göras så lätt.

För vårt nämndområde runt Göteborg är den största utmaningen för 2017 att nå en ekonomi i balans samtidigt som vården ska hålla en hög kvalitet och god tillgänglighet. Åtgärderna ställer krav på prioriteringar, vilka i sin tur riskerar att påverka tillgängligheten.

Långt ifrån regionens mål

Samtliga sjukhus inom nämndens upptagningsområde ligger fortfarande långt från regionens mål om mindre än fyra timmars vistelsetid på akutmottagningarna för 90 procent av patienterna. När sjukhusen har överbeläggningar så blir det stopp på akuten då det blir svårt att få patienter inlagda på vårdavdelningarna.

Samtidigt har regionen en exceptionellt gynnsam ekonomi. Det är också mer än tydligt att det samtidigt stängs vårdplatser, personalen flyr fältet, vårdgarantin hålls inte och väntetiderna på akuten fortsätter att vara alldeles för långa.

Socialdemokraterna konstaterar att det är den oftast dyra köpta vården som ökar, likaså inhyrd personal. Vi oroas också över att omfattningen av administrationen ökar; en rapport över antalet helårsarbeten i regionen visar att administrationen har ökat med över 400 tjänster, medan antalet nya sjuksköterskor endast är fyra till antalet.

Det socialdemokratiska kravet att nollställa sjukhusens underskott och ge vården verklighetsförankrade ekonomiska villkor är inte bara rimligt, utan högst nödvändigt.

Janette Olsson (S)

gruppledare, Västra hälso- och sjukvårdsnämnden