Fler ska kunna bo kvar så länge som möjligt

Målet för 2018 är att det ska finnas totalt 1 000 trygghetslägenheter i Göteborg. Vi antar samtidigt utmaningen att fler ska kunna bo kvar i sina bostäder så länge som möjligt. Men det kräver att fler aktörer kraftsamlar, skriver Erik Gedeck, Fastighetskontoret.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Äldres bostäder. 9/10

Lena Gustafsson belyser vikten av bostäder som alla kan bo i, oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Vi välkomnar initiativet och att frågan om tillgängliga bostäder sätts i fokus.

Fastighetskontoret har på uppdrag av fastighetsnämnden ansvar att planera för att det byggs nya bostäder, men också att vi tillsammans klokt anpassar och nyttjar befintligt bostadsbestånd. Inte minst utifrån en åldrande befolkning. Det handlar dels om goda boendemiljöer, men också som Gustafsson menar – att ta ett ekonomiskt ansvar.

Vi jobbar på många olika sätt för att kunna lösa vårt uppdrag. Under 2016 tog fastighetskontoret emot 3 369 ansökningar för individuell bostadsanpassning och beviljade 3 172 ärenden.

ANNONS

Jobbar aktivt med fler

Vi arbetar också aktivt tillsammans med fastighetsägare och stadsdelar för att skapa fler trygghetsbostäder. En trygghetsbostad är en grupp vanliga lägenheter med god tillgänglighet med en tillhörande gemensamhetslokal. Målgruppen är intresserade personer som är 70 år eller äldre. I Göteborg i dag finns det cirka 700 trygghetslägenheter, som nästan uteslutande tillkommit genom omvandling av befintliga hyresrätter, och fler ska det bli. Målet för 2018 är att det ska finnas totalt 1 000 trygghetslägenheter i Göteborg, ett mål vi bedömer kunna nå. Arbetet fortsätter även efter 2018, då med även fler trygghetsbostäder i nyproduktion.

Slutligen, att nå dit Lena Gustafsson säger – vi äldre vill bo så att vi klarar oss själva och vardagen så länge som möjligt – kräver en fortsatt kraftsamling från kommun, stat och samtliga aktörer på bostadsmarknaden. Hissbidrag kan vara en framkomlig väg, likaså fler trygghetsbostäder som väl avvägda anpassningar i våra befintliga bostäder. Från Göteborgs stad sida är vi redo att anta utmaningen.

Erik Gedeck

chef Boendeavdelningen, Fastighetskontoret, Göteborgs stad

ANNONS