Fler sexualbrott måste utredas och bestraffas

Det är helt oacceptabelt att våldtäktsutredningar i dag prioriteras bort på grund av rättsväsendets bristande resurser. Vi vill därför tillföra resurser till Polis- och Åklagarmyndigheterna och höja minimistraffet för våldtäktsbrotten, skriver Jonas Ransgård (M) och Anneli Rhedin (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I dag, lördag 25/11, uppmärksammar världen Orange Day, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. På Alliansens förslag uppmärksammas dagen särskilt i Göteborg sedan år 2012. Frågan var angelägen då, men har tyvärr blivit än mer allvarlig nu.

De berättelser som kommit i ljuset i och med #metoo lämnar få oberörda. Sexuella trakasserier och våld mot kvinnor i Sverige förekommer i de flesta sammanhang, organisationer och strukturer. Vår egen utgör tyvärr inget undantag.

Nationella trygghetsrapporten 2016 visar att det sexuella våldet snabbt har ökat. 2016 utsattes hela 369 000 människor i vårt land för sexualbrott. Den absoluta huvuddelen var kvinnor, där cirka hälften utsattes för upprepad brottslighet. Unga kvinnor är värst utsatta – 14 procent av kvinnorna i åldrarna 16–24 blev utsatta.

ANNONS

Få brott blir utredda

Bakom varje siffra och procenttecken döljer sig kvinnor som förnekats respekt, plågats av våld och tryckts ned av trakasserier. Huvuddelen av brotten blir aldrig polisanmälda. Det förklaras delvis av att kvinnor beläggs med skam och skuld. Utsattheten och kränkningen blir därmed dubbel. En annan orsak är att många av brotten begås i hemmet eller inom en relation. Kvinnor avstår från anmälan av omsorg om sina barn, av missriktad hänsyn till sin partner, av rädsla eller av brist på alternativ. Den plats som ska vara mest trygg – hemmet – blir den som är mest otrygg. Förövaren ställs inte till svars, offret får inte upprättelse.

En förutsättning för att öka kvinnors benägenhet att anmäla är att de känner tilltro till rättssamhället. Vi moderater föreslår att det i varje polisregion ska inrättas specialistgrupper för att stödja utredningarna. Vi vill också att åklagare regelmässigt ska vara förundersökningsledare i dessa utredningar. För detta vill vi tillföra resurser till Polis- och Åklagarmyndigheterna. Det är helt oacceptabelt att våldtäktsutredningar i dag prioriteras bort på grund av rättväsendets bristande resurser.

Den tidigare Alliansregeringen satsade över en miljard kronor på en särskild handlingsplan för att bekämpa våld i nära relation med 56 åtgärder inom sex insatsområden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan och ökade kunskaper.

ANNONS

Stärker brottsoffren

I Göteborgs kommun har Alliansen tagit flera initiativ för att stärka brottsoffrens möjligheter, bland annat genom stödpersoner till personer som utsatts för relationsvåld och bättre tillgång till bostäder för den som lämnar en destruktiv relation. Stödpersonerna ska vara ett stöd för den utsatta innan, under och efter rättsprocessen, som kan hjälpa till i kontakten med olika myndigheter och skapa trygghet i en svår situation.

Straffvärdena för sexualbrott måste bättre än i dag motsvara brottens allvar. Därför vill vi skärpa straffen och höja skadestånden till brottsoffren betydligt. Vi vill höja minimistraffet med ett år för våldtäktsbrotten. Våldtäkt ska därmed bestraffas med fängelse i 3-7 år, grov våldtäkt 5–8 år och synnerligen grov våldtäkt med 7–10 år. Vi vill också ha en ny brottsrubricering för sexuellt ofredande som är grovt utan att vara våldtäkt. Detta brott ska bestraffas med fängelse i minst nio månader och högst tre år.

Måste vändas

Det ökande våldet mot kvinnor är en utveckling som omgående måste vändas. Det är ett grundläggande rättvise- och jämställdhetskrav, men framförallt en fråga om ren anständighet. För detta har vi alla ett ansvar, ett ansvar att inte titta bort eller förklara bort. Ett ansvar att förebygga, ingripa, skydda och beivra. Rättsstaten får inte svikta och svika utsatta människor.

ANNONS

Jonas Ransgård (M)

oppositionsledare i Göteborgs stad

Anneli Rhedin (M)

ordförande för Moderatkvinnorna i Göteborg

ANNONS