Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tekniska lösningar kan bidra till ökad trafiksäkerhet men det är viktigt att betona att infrastrukturen har en avgörande roll, skriver debattörerna. Bild: Veronica Johansson/TT
Tekniska lösningar kan bidra till ökad trafiksäkerhet men det är viktigt att betona att infrastrukturen har en avgörande roll, skriver debattörerna. Bild: Veronica Johansson/TT

Fler p-platser för elsparkcyklar ökar trafiksäkerheten

Resor med elsparkcykel är populära. Detta påverkar omgivningen i allmänhet och synskadade i synnerhet. Men det finns flera lösningar som, till exempel, förbättrade möjligheter till parkering för elsparkcyklar, skriver Håkan Thomsson och Tina Ghasemi Liljekvist.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Klimatkrisen ställer krav på betydande beteendeförändringar. Inom transportsektorn är den ökade tillgången till hållbart resande genom delad mikromobilitet en viktig del av omställningen. Med mikromobilitet menar vi cyklar, elcyklar och elsparkcyklar. Nettoeffekter innefattar även minskat buller, bättre framkomlighet och mindre luftföroreningar. Den höga efterfrågan på elsparkcyklar är naturlig, och ett uttryck för att allt fler tar ansvar för hållbar och resurseffektiv rörlighet i städerna.

Men i takt med att delade mikromobilitetstjänster växer krävs det också att operatörer, användare och beslutsfattare tar ansvar för hur det påverkar omgivningen. För städer ska vara till för alla, oavsett funktionsuppsättning. Den som är synskadad ska inte under några omständigheter behöva riskera att snubbla och skadas av slarvigt placerade elsparkcyklar, elcyklar eller vanliga cyklar.

Voi, likväl som beslutsfattare i städer där elsparkcyklar förekommer, måste vara lyhörda för hur företagets tjänster förhåller sig till olika behov och förutsättningar. En central fråga i det avseendet är att säkerställa att såväl parkering som användande av mikro-fordon inte utsätter synskadade för risker eller hinder att ta sig fram.

Åtgärder för trafiksäkerhet

I både Norge och England har Voi ett nära samarbete med organisationer för synskadade. Mikromobilitetslösningar kan då också enklare anpassas på ett framgångsrikt sätt. I England har Voi i samverkan med Royal National Institute of Blind People exempelvis utvecklat särskilt anpassade parkeringslösningar både för trottoarer och vid bilparkeringar. Tillsammans med University of Warwick genomför vi också teststudier kring artificiellt varningsljud för elsparkcyklar så att synskadade hör dem komma.

Trafiksäkerhet för såväl elsparkcyklister som andra trafikanter är helt avgörande för utvecklingen av mikromobilitet och det är högst rimligt att utkräva ansvar från operatörerna på det området. Voi har genomfört en lång rad åtgärder som vi ser ger effekt. Det handlar inte minst om tekniska lösningar som påverkar användarbeteende, och en trafikskola som mer än 500 000 personer examinerats från. Direkta insatser såsom den branschgemensamma parkeringspatrull som parkerar om elsparkcyklar är också ett viktigt initiativ.

Elsparkcyklar blockerar gångbanor

Samtidigt kan vi inte blunda för att en del problem kvarstår, varför fler och nya angreppssätt behövs. I Helsingborg driver Voi ett pilotprojekt för en ny teknisk lösning där användare behöver ta ett foto av elsparkcykeln vid avslutad tur. Användare som vid upprepade tillfällen missköter parkering instrueras och varnas i flera steg och bötfälls efter en tredje varning. Funktionen har under våren rullats ut i flera städer runtom i Europa och visar redan på en positiv utveckling för ansvarsfull parkering.

Efterfrågan på elsparkcyklar är bevisligen hög – nu är det även dags att infrastrukturen anpassas.

Tekniska lösningar kan bidra till ökad trafiksäkerhet men det är viktigt att betona att infrastrukturen har en avgörande roll. Det gäller inte minst frågan om parkering eftersom bristen på anvisade parkeringsytor ökar risken för att elsparkcyklarna blockerar gångbanor.

Vi anser därför att en naturlig utveckling vore att skifta ytor på gatuplan som i dag används för bilparkering till parkeringsställ för mikromobilitet. Det ligger i linje med behovet av att främja bilsnåla städer samtidigt som trenden pekar mot ökade inslag av delningsekonomi även för bilar. Det bidrar också till att hålla trottoarer säkra för äldre, synskadade och andra utsatta trafikanter. Här måste kommunerna ta sin del av ansvaret.

Anpassa infrastrukturen

Samarbetet mellan civilsamhället, privat och offentlig sektor är helt avgörande i utvecklingen av hållbara transportsystem som utgår från klimatet, välmående människor och en inkluderande tillgänglighet.

Delad mikromobilitet har visat sig vara ett alternativ som bidrar till minskat bilberoende i våra städer. Efterfrågan på elsparkcyklar är bevisligen hög – nu är det även dags att infrastrukturen anpassas. På så vis kan den nödvändiga transportomställningen ske utan att begränsa någon invånares möjlighet att röra sig fritt i staden.

Tina Ghasemi Liljekvist, policychef Voi Sverige

Håkan Thomsson, tidigare ordförande Synskadades riksförbund

LÄS MER: Förslag: Hårdare tag mot elsparkcyklar

LÄS MER: Sommarjobbare håller koll på elsparksföretag

LÄS MER: Norge trötta på elsparkcyklar – inför hårda regler