Vi har också gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland arbetslösa. Fler måste vara beredda att omskola sig eller flytta dit jobben finns, skriver debattören.
Vi har också gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland arbetslösa. Fler måste vara beredda att omskola sig eller flytta dit jobben finns, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT

Fler måste omskola sig och flytta dit jobb finns

Det tar tid att åstadkomma en förändring av arbetsmarknaden som leder till att alla som kan arbeta faktiskt arbetar, skriver Camilla Mårtensen (L)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

27/11 Var är din politik för långtidsarbetslösa, Pehrson?

Vi vill att fler går från bidrag till jobb och att fler får förutsättningarna att förverkliga sig själva och bidra till samhället. Det är vår inslagna kurs och den ämnar vi hålla. Strävsamma människor som arbetar och betalar skatt är trots allt grunden för en fungerande välfärd.

Men läget är inte lätt. När andra EU-länder lyckades pressa ned sin arbetslöshet under högkonjunkturen låg Sverige kvar på ungefär samma nivå. Detta trots Socialdemokraternas löfte om EU:s lägsta arbetslöshet när de satt i regeringen. Vi har inte ärvt ett bra utgångsläge när lågkonjunkturen fördjupas. Men vi kommer inte tillåta långtidsarbetslöshetens rötter att gro fast.

ANNONS

Fler platser

Med Liberalerna i regeringen får vi en tydligare utbildningslinje i arbetslinjen. Vi satsar på skolan och på vuxenutbildningen. Fler platser inom yrkeshögskolan, den yrkesinriktade vuxenutbildningen och jobbutbildningar på gymnasienivå behövs för att fler ska kunna skaffa sig den kompetens de behöver för att snabbt komma i arbete.

Som smörjmedel levererar vi en sänkt skatt på arbete för dem med låg- till medelinkomster, vilket stärker arbetslinjen. Vi har också gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland arbetslösa. Fler måste vara beredda att omskola sig eller flytta dit jobben finns.

Arbetsmarknadspolitiken behöver också bli mer effektiv. Centralt är att Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetet med personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa i syfte att dessa personer ska övergå till arbete eller utbildning. Insatserna behöver individanpassas. För vissa är det utbildning som är vägen fram till ett jobb.

För andra är matchningstjänsterna ett viktigt stöd. Matchningstjänsterna kommer, vid sidan av lönebidrag, fortfarande vara den insats som med bred marginal omfattar flest arbetslösa bland de tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder. Det finns goda förutsättningar för leverantörer som presterar goda resultat att fortsatt bedriva sin verksamhet. Omställningsstudiestödet ökar samtidigt individers möjlighet att få eller behålla ett arbete samtidigt som etableringsjobben nu kommer på plats.

ANNONS

Omställningsstudiestödet ökar samtidigt individers möjlighet att få eller behålla ett arbete samtidigt som etableringsjobben nu kommer på plats

Arbetsförmedlingen ska också bli mer effektiv och dess kontrollarbete få högre kvalitet. Det behövs ett tydligt fokus på kärnverksamheten och förmågan att hantera ökad arbetslöshet. Regeringen har därför gett ett viktigt uppdrag till Statskontoret och Ekonomistyrningsverket kring just detta.

Samhall fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Men riksrevisionens granskning från i somras pekar på att Samhall brister i att ge utvecklande arbeten till sina anställda. Regeringen kommer därför att göra en grundlig översyn av Samhall.

Liberalerna kommer fortsätta att ta ansvar för Sverige i dessa svåra tider och vi kommer göra det med effektiva insatser som leder till riktiga jobb. Med oss på arbetsmarknadsdepartementet prioriteras alltid utbildning och arbete före bidrag.

Camilla Mårtensen (L) riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet

ANNONS